Mikrobikantakokoelmaan lähetettävät näytteet

Jotta mikrobien aiheuttamat uhat ihmisten terveydelle pystytään tunnistamaan ja torjumaan ajoissa, tarvitaan seurantatietoa sekä infektiotautien esiintyvyydestä että niitä aiheuttavien mikrobien ominaisuuksista. 

THL:n asiantuntijalaboratoriot tutkivat ja seuraavat keskitetysti ihmisillä infektiotauteja aiheuttavien bakteerien ja virusten tyyppijakaumaa ja lääkeherkkyysominaisuuksia. Jatkuvasti seurattavat mikrobit ovat yleisvaarallisia tai valvottavia tartuntatauteja aiheuttavia. 

THL tutkii tarkemmin myös eräitä muita tartuntatauteja aiheuttavia mikrobeja, jotka edellyttävät seurantaa joko niiden aiheuttaman tautitaakan tai epidemiavaaran vuoksi. 

Tutkimus- ja seurantatoiminta perustuu tartuntatautilakiin ja -asetukseen. 

Mikrobiologian laboratorioita pyydetään lähettämään kantoja tai näytteitä THL:n mikrobikantakokoelmaan seuraavasti.

Lähetettävät kannat ja näytteet

THL:n kantakokoelmaan lähetettävät mikrobikannat ja näytteet on lueteltu alla. Samat tiedot löytyvät pääosin Tartuntatautiasetuksen liitteestä 2.

Lähetteenä toimii lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. Jos lähetät viruskantoja tai -näytteitä, löydät lähetelomakkeen kyseisen viruksen laboratoriotutkimussivulta.

Kantakokoelmalähetteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • tutkittavan henkilötiedot: nimi, hetu, sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus ja erikseen ilmoitettavat mikrobiologiset ominaisuudet, jotka voi katsoa mikrobikohtaisilta laboratoriotutkimussivuilta
 • näytteenottopäivä
 • näytenumero
 • mikrobin toteamistapa, esimerkiksi viljely, nukleiinihaponosoitus, antigeeniosoitus jne.
 • näytelaatu 
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi ja tunnus 
 • hoitopaikka: nimi, osasto, kunta
 • suolistobakteeri-infektioissa ja tarvittaessa myös muissa infektioissa (esimerkiksi tuhkarokko) tieto edeltävästä ulkomaanmatkasta (oletettu tartuntamaa)
 • resistenteille bakteereille ja tarvittaessa myös muille mikrobeille näytteenoton syy (oireet, seuranta, seulonta, epidemiaepäily, ei tietoa).

Laboratoriotutkimukset mikrobeittain

Lähetä kanta tai näyte näytelähetelomakkeen kanssa mikrobilajista riippuen suoraan asianomaiseen THL:n tai muun tahon asiantuntijalaboratorioon alla olevan ohjeen mukaisesti. 

Pakkaa ja lähetä näytteet postin ohjeen mukaan. 
Postin ohje laboratorionäytteiden lähettämisestä (pdf 217 kt)

Huomioi myös vastaanottajan työturvallisuus: merkitse näytteet selkeästi ja pakkaa eri mikrobilajit omaan suljettavaan pussiin. 

Näytteiden lähetysosoitteet

Bakteerit (pois lukien mykobakteerit, hinkuyskä- ja kurkkumätäbakteerit):

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologia
Bakteriologia
PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero (toimisto): 029 524 8756

Mykobakteerit:

THL Mykobakteerilaboratorio
Tunnus 5020887
00006 VASTAUSLÄHETYS
Puhelinnumero: 029 524 7967

Hinkuyskä (Bordatella pertussis) ja kurkkumätä (Corynebacterium diphteriae) 
-bakteerit:

Turun yliopisto/Biolääketieteen laitos
Mikrobiologia, virologia ja immunologia
Medisiina D, 7.krs
Kiinamyllynkatu 10
 20520 TURKU

Puhelinnumero: 050 307 5689 

Virukset:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologia
Virologia / lähetettävän mikrobin nimi
PL 30, 00271 Helsinki

Puhelinnumero: 029 524 6116

TTR:n kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat tai viljelmät

 • Bordetella pertussis -kannat 
 • Campylobacter spp. (vain epidemiakannat) 
 • Clostridium difficile (vain epidemioita ja vakavia tautimuotoja aiheuttavat kannat)
 • Corynebacterium diphtheriae 
 • Enterokokit, VRE eli vankomysiinille resistentit kannat 
 • Escherichia coli (EHEC) (kotimaisesta tartunnasta eristetyt kannat) 
 • Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, jotka R tai alentunut herkkyys karbapeneemeille 
 • Haemophilus influenzae (verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat) 
 • Legionella pneumophila 
 • Listeria monocytogenes (verestä, selkäydinnesteestä tai muusta normaalisti steriilistä paikasta eristetyt kannat) 
 • Mycobacterium tuberculosis  
 • Neisseria meningitidis (verestä, selkäydinnesteestä tai muusta normaalisti steriilistä paikasta kuten nivelnesteestä tai petekioista eristetyt kannat) 
 • Salmonellat (kotimaisesta tartunnasta eristetyt kannat)
 • Shigellat 
 • Stafylokokit, vankomysiiniresistentit kannat 
 • Staphylococcus aureus, meti /oksasilliiniresistentit kannat 
 • Streptococcus agalactiae (verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat) 
 • Streptococcus pneumoniae (verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat) 
 • Streptococcus pyogenes (verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat) 
 • Vibrio cholerae 
 • Yersinia enterocolitica (vain epidemiakannat) 
 • Yersinia pseudotuberculosis (vain epidemiakannat) 

TTR:n kantakokoelmaan lähetettävät viruskannat tai näytteet

 • Enterovirukset (sisältää myös coxsackie- ja echovirukset) (ulosteesta tehdyt löydökset) 
 • Hepatiitti A -virus 
 • HI-virus 
 • Influenssavirukset (otantaperusteisesti) 
 • Poliovirus 
 • Rotavirus 
 • Sikotautivirus 
 • Tuhkarokkovirus 
 • Vihurirokkovirus 

Parasiitit 

Malariatapauksissa lähetä veren sively- ja paksupisaravalmiste osoitteeseen:
HUSLAB / Kliininen mikrobiologia
Bakteriologian laboratorio, Parasitologia 
Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki.

Puhelinnumero (09) 4717 5992 tai 050 427 1323.