MRSA

Mitä ovat Staphylococcus aureus ja MRSA?

MRSA eli metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus on tietyille antibiooteille vastustuskykyinen stafylokokkibakteeri. 

Staphylococcus aureus on yleinen bakteeri, jota löytyy terveiden henkilöiden iholta ja nenän limakalvolta. Usein sitä kutsutaan pelkästään stafylokokiksi. 

Stafylokokki-infektioita hoidetaan yleensä penisilliinin sukuisilla antibiooteilla. Jotkut stafylokokit, kuten MRSA, ovat kuitenkin kehittyneet vastustuskykyiseksi näille tavallisille stafylokokkiantibiooteille. 

Minkälaisia infektioita stafylokokit aiheuttavat?

MRSA aiheuttaa samantyyppisiä infektioita kuin tavallinen stafylokokki.

Suurin osa stafylokokkien aiheuttamista infektioista on lieviä, ja ne paranevat ilman antibiootteja. Sellaisia ovat esimerkiksi 

 • märkänäppylät
 • paiseet
 • muut ihoinfektiot. 

Stafylokokki voi aiheuttaa myös vakavia infektioita, kuten leikkaushaavainfektion tai keuhkokuumeen, erityisesti sairaalapotilaille. 

Mikä on kantajuus ja mikä infektio?

Kantajuus eli kolonisaatio tarkoittaa sitä, että stafylokokki on iholla tai limakalvolla aiheuttamatta oireista tautia. Noin 25−30 prosenttia ihmisistä kantaa stafylokokkibakteeria nenän limakalvolla. 

Infektio tarkoittaa sitä, että stafylokokki aiheuttaa henkilölle oireisen taudin. Tavallisen stafylokokin sijasta henkilö voi kolonisoitua MRSA:lla tai MRSA voi aiheuttaa oireisen infektion.

Kuka voi saada MRSA:n?

MRSA voi tarttua terveydenhoitolaitoksessa. 

Tavallisesti tämä tapahtuu siten, että hoitajan tai lääkärin käsiin on tarttunut MRSA-bakteeria joko toisesta potilaasta tai hoitoympäristöstä, ja bakteeri pääsee tarttumaan edelleen. Tämän kaltaisia tartuntoja pyritään sairaaloissa kaikin keinoin ehkäisemään. 

MRSA-tartunnan voi saada myös terveydenhuollon laitosten ulkopuolella ilman selvää osoitettavaa syytä. Tästä syystä sairaaloissa ei voida aina tietää, kuka potilaista kantaa MRSAta.

Miten stafylokokki- ja MRSA-infektioita hoidetaan?

 • Kaikkien stafylokokki- ja MRSA-infektioiden hoitoon löytyy tehoava antibiootti. 
 • MRSA-infektion hoidossa käytetään eri antibiootteja kuin tavallisen stafylokokki-infektion hoidossa. 
 • Monet stafylokokki-ihoinfektiot paranevat ilman antibiootteja. 
 • Stafylokokin tai MRSA:n oireettomat kantajat eivät yleensä tarvitse hoitoa.

Miksi MRSA:n torjunta sairaaloissa on tärkeää?

MRSA:n yleistyminen sairaaloissa johtaa hoitoon liittyvien infektioiden lisääntymiseen ja vaikeuttaa antibioottihoitoa.

Miten stafylokokki- ja MRSA-tartuntoja voidaan ehkäistä?

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tartuntoja ehkäistään käsien desinfektiolla sekä välineiden ja hoitoympäristön asianmukaisella puhdistamisella. 

Joskus nämä toimet eivät riitä, vaan hoitohenkilökunta käyttää hoitotoimenpiteissä ja potilashuoneessa pidempiä aikoja ollessaan myös suojakäsineitä ja muuta suojavaatetusta. 

Leviämisen ehkäisemiseksi potilas voidaan sijoittaa yhden hengen huoneeseen. 

Toimenpiteet voivat vaihdella sairaaloiden välillä, mutta usein noudatetaan seuraavia ohjeita:

 1. Potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen tai huoneeseen, jossa on muita MRSA-potilaita. 
 2. Jos potilas poistuu potilashuoneesta mennäkseen hoitotoimenpiteeseen, tutkimukseen tai kuntoutukseen on hänen noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita.
 3. Asioidessaan potilashuoneessa henkilökunta käyttää tavallisesti suojakäsineitä ja joskus suojaesiliinaa tai -takkia, riisuu ne huoneesta poistuessaan ja desinfioi kätensä alkoholipitoisella liuoksella.
 4. Vierailijoita saatetaan myös pyytää käyttämään suojakäsineitä ja joskus suojaesiliinaa tai -takkia, erityisesti jos he auttavat potilaan hoidossa tai jos on todennäköistä, että he joutuvat kosketuksiin potilaan ihon, veren, virtsan, haavojen tai muiden eritteiden kanssa.
 5. Vierailijoiden tulee aina desinfioida kätensä alkoholipitoisella liuoksella potilashuoneesta poistuessaan. Näin varmistetaan, ettei MRSA kulkeudu heidän mukanaan huoneen ulkopuolelle.

Potilas voi itsekin vähentää tartuntariskiä sairaalassa seuraavilla tavoilla:

 • Pesemällä kädet saippualla ja vedellä, jos ne likaantuvat
 • Desinfioimalla kädet aina ennen ruokailua ja WC- käynnin jälkeen
 • Välttämällä koskettelemasta katetreja, dreenejä ja haavoja.

Sairaalainfektioiden torjunnasta vastaava henkilökunta päättää, koska varotoimet ja MRSA-potilaan eristäminen on turvallista lopettaa.  Yleensä ne kestävät koko hoitojakson ajan.

Ohje moniresistenttien mikrobien torjunnasta

Kun MRSA-potilas pääsee kotiin, tuleeko edelleen noudattaa samoja varotoimia?

Kotona ei tarvitse noudattaa mitään tavanomaisesta poikkeavia käytäntöjä. Hyvää hygieniaa tulee noudattaa riippumatta siitä, onko todettu stafylokokin kantajaksi tai ei:

 • Kädet pidetään puhtaana pesemällä ne saippualla ja vedellä
 • Haavat ja rikkoutunut iho pidetään puhtaina ja suojattuina kunnes ne ovat parantuneet
 • Kosteusvoiteella ehkäistään ihon halkeilu
 • Noudatetaan henkilökunnan antamia ohjeita, jos haavaa, dreenejä tai verisuonikatetreja joutuu käsittelemään kotona.

Kerro aina sinua hoitaville lääkäreille, että sinulta on löytynyt MRSA. Tieto ohjaa antibioottihoidon valintaa.

Miten paljon MRSA-bakteeria esiintyy?

Lue MRSA-bakteerin esiintyvyydestä Suomessa