Korvauksen hakeminen rokotuksen haittavaikutuksesta

Kaikki kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet kuuluvat Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön vakuutuksen piiriin. Myös pandemian torjuntaan käytetyt rokotteet kuuluvat vakuutuksen piiriin. 

Suomessa käytössä olevien rokotteiden valmistajat, maahantuojat ja markkinoijat ovat myös yleensä liittyneet vapaaehtoiseen lääkevahinkovakuutukseen, joka korvaa rokotevalmisteen aiheuttamia äkillisiä ja yllättäviä henkilövahinkoja.

Lääkevahinkovakuutuspooli käsittelee ainoastaan korvaushakemuksia, jotka koskevat vuonna 2009‒2010 annettujen Pandemrix-rokotteiden haittavaikutuksia.

Millä perusteella korvausta maksetaan?

Vakuutusehdot määrittelevät lääkevahinkovakuutuksesta korvattavat vahingot ja korvattavuuden rajoitukset. Arvion tekee lääkevahinkovakuutusyhtiö, joka hankkii tarvittavat selvitykset ja asiantuntijalausunnot.

Lääkevahinkovakuutus korvaa sellaisiakin vahinkoja, joita laki ei velvoita korvaamaan. Vahingonkorvausvelvollisuudesta on säädetty muun muassa vahingonkorvauslaissa ja tuotevastuulaissa.

Korvauksen hakeminen lääkevahinkovakuutuksesta

Vahinkoilmoituslomakkeet ja ohjeet löytyvät lääkevahinkovakuutusyhtiöiden verkkosivuilta:

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö

Lääkevahinkovakuutus
korvaukset(at)laakevakuutus.com
Puhelin 010 219 5712

Lääkevahinkovakuutuspooli

Lääkevahinkovakuutuspooli
Bulevardi 28
00120 Helsinki
Puhelin 040 450 4640

Korvausvaatimus rokotteen valmistajalle

Korvausvaatimuksen voi esittää rokotteen valmistajalle, maahantuojalle tai markkinoijalle, jos vakuutuskorvauksen saaminen esimerkiksi tapauksen vanhenemisen vuoksi ei ole mahdollista. 

Mikäli osapuolet eivät pääse korvauksesta yksimielisyyteen, ratkaisua voi hakea nostamalla kanteen tuomioistuimessa.

Korvauksen hakeminen potilasvahinkovakuutuksesta

Silloin kun rokote on virheellisesti määrätty, toimitettu, annosteltu tai annettu, sen aiheuttama haitta kuuluu potilasvahinkolain perusteella potilasvahinkovakuutuksen piiriin.

Potilasvahinkolaki (Finlex)

Vahinkoilmoitus lähetetään Potilasvakuutuskeskukselle.

Potilasvakuutuskeskus
Bulevardi 28
00120 Helsinki
Puhelin 040 450 4590

Neuvontaa korvauksen hakemiseen

Korvausasioissa voi pyytää apua esimerkiksi sairaalan, terveyskeskuksen tai lääkäriaseman potilasasiamieheltä.