Rokotuksen haittavaikutuksesta ilmoittaminen

Fimea ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä. Myös rokotteiden ja rokotusten haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset tallennetaan siihen. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitosäädösten estämättä oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästään rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksesta Fimealle (tartuntatautilaki 1227/2016).