Rokotuksen ja oireiden syy-yhteys

Kun epäilet rokotuksen aiheuttaneen haittavaikutuksen, arvioi, voiko oire johtua rokotuksesta. 

Syy-yhteyden arviointi

 • selvitä, millä aikavälillä rokottamisesta oireet ilmenivät
 • mieti, sopivatko oireet rokotteen aiheuttamaksi, vai löytyykö niille joku muu selittävä tekijä
 • pohdi, onko rokotuksen ja ilmenneen oireen välillä olemassa järkevä biologinen mekanismi.

Usein jokin muu tekijä vaikuttaa samanaikaisesti rokotteen kanssa ja voi olla oireen todellinen aiheuttaja tai selittää osan oireista. Esimerkiksi:

 • virusinfektiot ovat pikkulapsilla tavallisia ja ne aiheuttavat usein kuumetta, ärtyisyyttä ja muita yleisoireita
 • ruoka-aineallergia, ihon paikallinen ärsytys tai virusinfektio on ihottuman syy huomattavasti useammin kuin rokotus.

Yksittäisen rokotetun kohdalla on lähes mahdotonta tietää aivan varmasti, johtuuko oire rokotuksesta vai esimerkiksi samanaikaisesta virusinfektiosta tai muusta syystä.

Jatkorokotukset voi yleensä antaa normaalisti.

Syy-yhteyksien viisi luokkaa

1. Syy-yhteyttä voi pitää varmana, jos

 • haitallisen oireen ja rokotuksen välillä on järkevä ajallinen yhteys
 • oireen ilmaantumiselle on järkevä biologinen mekanismi
 • rokotteen tiedetään aikaisemmin aiheuttaneen samankaltaisia oireita ja
 • muuta todennäköisempää syytä oireelle ei löydy.

Esimerkiksi: BCG-rokotteen sisältämää heikennettyä taudinaiheuttajaa löytyy imusolmukepaiseen eritteestä.

2. Syy-yhteyttä voi pitää todennäköisenä, jos

 • haitallisen oireen ja rokotuksen välillä on järkevä ajallinen yhteys
 • rokotteen tiedetään aikaisemmin aiheuttaneen samantapaisia haittavaikutuksia ja oireen ilmaantumiselle on järkevä biologinen mekanismi ja
 • muuta todennäköisempää selitystä oireelle ei löydy.

Esimerkiksi: Rokotusraajan paikalliset oireet johtuvat yleensä rokotuksesta.

3. Syy-yhteys voi olla mahdollinen, jos

 • haitallisen oireen ja rokotuksen välillä on järkevä ajallinen yhteys, mutta jokin toinen syy on yhtä todennäköinen kuin rokotus.

Esimerkiksi: Samanaikainen virusinfektio voi aiheuttaa kuumeen nousun tai selittää osittain rokottamisen jälkeen ilmaantuneen kuumeen.

4. Syy-yhteys on epätodennäköinen, jos

 • haitallisen oireen ja rokotuksen välillä on kyseenalainen ajallinen yhteys tai
 • jokin muu tekijä on rokotetta todennäköisemmin oireen taustalla.

Esimerkiksi: Lapsi joutuu rokotuksen jälkeen useita päiviä kestäneen korkean kuumeen takia sairaalaan, ja hänellä todetaan virtsatieinfektio.

5. Haittavaikutuksen ei katsota liittyvän rokotukseen, jos

 • haittatapahtuma tai oire on alkanut jo ennen rokottamista tai
 • oireelle löytyy muu luonnollinen, selkeä syy tai selitys.

Esimerkiksi: Lapsi sairastuu kausi-influenssarokotuksen jälkeen keuhkokuumeeseen. Sairaalassa hänellä todetaan pneumokokki-infektio.