Edellisten vuosien Kansanterveyspäivät

Kansanterveyspäivä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain järjestämä kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä.

Tilaisuus on suunnattu valtakunnallisesti päättäjille, hyvinvointialueilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä tekeville asiantuntijoille, järjestötoimijoille ja muille terveyden edistämisen parissa työskenteleville. Kansanterveyspäiville valitaan vuosittain teemaksi jokin keskeinen kansanterveyden haaste. Tavoitteena on luoda katsaus uusimpiin tietoihin, linjauksiin ja suosituksiin valitulta aihealueelta.

Kansanterveyspäiviä on vietetty vuodesta 1994 asti.