Astma ja allergia: Hankkeet

DIABIMMUNE

Kansainvälinen seurantatutkimus ympäristötekijöiden merkityksestä immuunivälitteisten sairauksien kehittymisessä.

Lasten astma, allergiat ja tyypin 1 diabetes – sairauksien yhteisesiintyvyys ja varhaiset ympäristöaltisteet (MIDI-2)

MIDI-2 -rekisteritutkimuksessa selvitetään varhaisia astman, maitoallergian ja tyypin 1 diabeteksen suoja- ja riskitekijöitä sekä sairauksien yhteisesiintyvyyttä.  

Luontoaskel hyvinvointiin 

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa yhdistetään terveyttä edistävä ravitsemus, liikunta, luontokontaktit ja kiertotalous varhaiskasvatuksessa. Hankkeen lopputuloksena syntyi Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli, joka tukee konkreettisesti päiväkotien kestävän kehityksen työtä.

Towards a health promoting indoor microbiome (The PROBIOM consortium)

Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta muuttaa lapsen kodin mikrobistoa samankaltaisemmaksi kuin maataloissa astman ja allergioiden ehkäisemiseksi. 

Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy (DIPP) -projektin ravintotutkimus

Prospektiivinen syntymäkohorttitutkimus ravinnon yhteydestä tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen diabetekselle alttiilla lapsilla. Tutkimuksessa selvitetään myös ravintotekijöiden yhteyttä allergisten sairauksien, ylipainon ja lihavuuden riskiin.

Astmaohjelman tavoitteena oli tehostaa astman varhaista havaitsemista ja hoitoa. Ohjelma tuotti hyviä tuloksia.

Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta - suuri muutos parempaan

 

Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli: Tue terveyttä, älä allergiaa.
Kansallinen allergiaohjelma