Astman ja allergioiden yleisyys

Allergisten sairauksien esiintyvyys Suomessa on suuri ja se on kasvanut viime vuosikymmeninä. Astmaa sairastaa 10 prosenttia 30 vuotta täyttäneistä miehistä ja 14 prosenttia naisista. Astmalääkitystä käyttää 7 prosenttia 30 vuotta täyttäneistä miehistä ja 10 prosenttia naisista.

Arviot allergian esiintyvyydestä vaihtelevat. Viimeisimpien väestötutkimusten mukaan noin joka kolmannella aikuisella oli allergisia oireita. Yleisimpiä oireita ovat heinänuha ja muut allergiset nenäoireet sekä allergiset silmäoireet.  

Allergiat ja astma ovat lasten ja nuorten yleisin pitkäaikaissairaus. Suomessa ei ole lähiaikoina tehty tutkimusta lasten astman tai allergian yleisyydestä. Astmaa arvioidaan sairastavan 6–10 prosenttia lapsista. Allergisia nuhaoireita esiintyy 10–15 prosentilla lapsista.

Lisää tietoa astman ja allergioiden yleisyydestä aikuisilla FinTerveys 2017 -tutkimuksesta:
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimusraportti 
FinTerveys 2017 -tuloksia Terveytemme.fi-portaalissa