Dialoginen huolen puheeksi ottaminen

Dialoginen huolen puheeksi ottaminen on tapa ottaa askarruttava tai hankala asia puheeksi toista ihmistä arvostaen.

Varhainen puuttuminen kannattaa. Silloin osapuolet pääsevät yhteistyöhönkin varhain, kun toimintamahdollisuuksia on vielä runsaasti.

Huolen puheeksi ottaminen tarkoittaa, että ammattilainen ottaa oman huolensa esiin esimerkiksi asiakkaan, huoltajan tai alaisen kanssa ja pyytää apua sen huojentamiseen. Tärkeää on, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla. Yhteistyö ja luottamus rakentuvat, un asiat otetaan puheeksi kunnioittavasti, avoimesti ja rohkeasti.

Huolen puheeksiottamisen vaiheet

  1. Pohdi omaa huoltasi. Mieti, missä asioissa tarvitset aidosti ihmisten apua, jotta ymmärryksesi lisääntyisi tai saisit tukea muutokseen. 
  2. Mieti, mitkä keinot ihmisten kanssa työskentelyssä ovat hyviä ja toimivia.
  3. Pohdi, miten voisit ilmaista sekä hyvät asiat että huolesi nyt niin, ettei vastaanottaja tulkitse puhettasi moitteeksi tai syytteeksi.
  4. Ennakoi, mitä tapahtuu, jos teet sen mitä ajattelit. Miten vastaanottaja reagoi sanoihisi?
  5. Etsi ajatuskokein, kirjoittaen ja mahdollisesti työkaverisi kanssa ääneen puhuen oikeaa lähestymistapaa. Valitse tapa, joka ennakointisi mukaan aukaisee mahdollisuuksia puhua, kuunnella ja jatkaa yhteistyön rakentamista.
  6. Pohdi ja muuta lähestymistapaasi jos ajatuskokeesi tuottavat kielteisen tunteen – ennakoinnin siitä, että dialogiin ei päästä tai sitä ei voi pidemmälläkään aikavälillä jatkaa.
  7. Kun tunnet, että olet löytänyt rakentavan ja kunnioittavan lähestymistavan, ota huolesi puheeksi sopivan ajan tullen sopivassa paikassa.
  8. Kuuntele ja ole joustava, kysehän on kontaktissa tapahtuvassa vuoropuhelusta. Älä siis toteuta aikeitasi mekaanisesti, tilanteesta välittämättä.
  9. Pohdi, mitä tapahtui. Kävikö niin kuin ennakoit? Mitä opit? Miten puheeksiotto turvaa osaltasi dialogin ja yhteistyön jatkamista?
  10. Muista ennen kaikkea, että olet pyytämässä apua huoltesi vähentämiseen. Asioiden kehittymisen kannalta on tärkeintä, että yhteistyö jatkuu hyvin. 

THL on kouluttanut kuntiin paikallisia puheeksiottamisen kouluttajia, jotka puolestaan kouluttavat henkilöstöä omissa kunnissaan tai toimintapiireissään. Vuoteen 2020 mennessä kouluttajia on yli 900, ja he ovat kouluttaneet tuhansia eri alojen työntekijöitä eri puolilla maata. Koulutuksia uudistetaan, emmekä tällä hetkellä tarjoa koulutuksia.

Eriksson, E. & Arnkil, T. E: (2012) Huoli puheeksi – Opas varhaisista dialogeista. Opas 60 Stakes. 8. painos. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes).
Huoli puheeksi – Opas varhaisista dialogeista THL:n kirjakaupassa