Itä-Suomen yhteistyöalue

Itä-Suomen yhteistyöalueen muodostavat seuraavat hyvinvointialueet:

 • Etelä-Savo
 • Keski-Suomi
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Savo (yliopistollinen sairaala).

Pakolaistaustaiset asiakkaat hoidetaan kaikkialla ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan asuinpaikkakunnan perus- tai mielenterveyspalveluissa. 

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Itä-Suomen yhteistyöalueella KYSissä kehitetään pakolaisten mielenterveystyötä yhteistyössä maahanmuuttotyöhön liittyvien toimijoiden kanssa. Kehittämistyö sisältää koulutusta, neuvontaa, tiedon jakamista ja verkostotyötä.
Koulutukset on suunnattu  ammattilaisille, työntekijöille ja opiskelijoille sekä pakolaistaustaisille ihmisille. Toiminta, kuten koulutukset, ovat tilaajalle maksuttomia.

Yhteystiedot
Annikka Laasanen
projektikoordinaattori
puh. 044 717 5263
[email protected]

Annikan työtehtäviin kuuluu muun muassa:

 • pakolaisuuteen ja mielenterveyden edistämiseen sekä palveluihin liittyvä tuki ja neuvonta (aikuisikäiset)
 • kouluttaminen eri teemoista, kuten pakolaisuus ja mielenterveys, mielenterveyttä tukeva työtapa, tulkkien käyttäminen, kulttuurin huomiointi, traumat huomioiva kohtaaminen, keholliset vakauttavat menetelmät ja psykoedukaatio asiakastyössä, työntekijän/tukijan myötätuntostressi ja sen hallinta
 • koulutusten suunnittelun tuki
 • yhteistyö maahanmuuttoon ja pakolaisten vastaanottoon liittyvien eri toimijoiden kanssa pakolaisten mielenterveyden edistämiseksi
 • palveluiden ja rakenteiden kehittämisen tuki
 • omankielinen, koulutuksellinen mielenterveysohjaus pakolaisille yhdessä eri toimijoiden kanssa (myös ukrainalaiset)
 • perhenäkökulman huomiointi ja vanhemmuuden tuen vahvistaminen
 • tutkitun tiedon jakaminen
 • olemassa olevien hyvien käytäntöjen tuominen maahanmuuttotyöhön.

Mikkelin kriisikeskus

Mikkelin kriisikeskus tarjoaa lyhytkestoista ja maksutonta keskusteluapua kaikille kriisin kohdanneille. Keskusteluapua tarjotaan myös ihmisille, jotka tarvitsevat tukea vaikeaan elämäntilanteeseen.

Keskusteluapua tarjotaan joko vastaanotolla tai etäyhteyden kautta. Vastaanotolle voi tulla yksin, puolison kanssa tai perheenä. Asiakas voi halutessaan asioida kriisikeskuksessa nimettömästi.

Toiminta on tarkoitettu Etelä-Savon alueen asukkaille. Kriisikeskusta ylläpitää MIELI Etelä-Savon mielenterveys ry.
Mikkelin kriisikeskus

Yhteystiedot
Helena Pohjanvirta
johtaja
puh. 040 075 2310
[email protected]