Tuki ja toiminta

Kolme henkilöä keskustelemassa tabletin ääressä.

PALOMA-osaamiskeskukseen kuuluu niin valtakunnallisia kuin alueellisia toimijoita kaikilta viideltä yhteistyöalueelta. Työssä on mukana julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoita. 

Alueellinen toiminta on vaihtelevaa. Sitä määrittävät alueiden erilaiset tarpeet, resurssit, olemassa olevat palvelut sekä käynnissä olevat hankkeet.
Mikä on PALOMA-osaamiskeskus?

Osaamiskeskukseen kuuluvat toimijat: 

THL koordinoi ja tarjoaa tukea 

PALOMA-osaamiskeskusta koordinoi THL:n Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi.

Koordinaation tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • verkostojen ylläpitäminen: PALOMA-verkosto ja PALOMA Research Network 
  • PALOMA-päivien järjestäminen
  • toimijayhteistyö 
  • osaamiskeskuksen verkkosivujen ylläpitäminen ja kehittäminen

Yhteystiedot
Katariina Mankinen
suunnittelija 
tehtävät osaamiskeskuksessa: verkostojen ylläpitäminen (PALOMA-verkosto), PALOMA-päivien järjestäminen
puh. 029 524 7866
sähköposti: [email protected] 

Johanna Mäki-Opas
projektipäällikkö
tehtävät osaamiskeskuksessa: PALOMA-päivien järjestäminen, osaamiskeskuksen verkkosivujen ylläpitäminen ja kehittäminen
puh. 029 524 7948
sähköposti: [email protected]

Laura Somersalo-Cavén
suunnittelija 
tehtävät osaamiskeskuksessa: verkostojen ylläpitäminen (PALOMA Research Network), PALOMA-päivien järjestäminen 
p. 029 524 7516
sähköposti: [email protected]

Sara Austero 
suunnittelija 
tehtävät osaamiskeskuksessa: toimijayhteistyö
p 029 524 6153
sähköposti: [email protected]

Antti Klemettilä 
kehittämispäällikkö 
tehtävät osaamiskeskuksessa: toimijayhteistyö
p. 029 524 7398
sähköposti: [email protected]

Anu Castaneda 
tutkimusprofessori
p. 029 524 7848
sähköposti: [email protected]

Saida Mäki-Penttilä 
erikoissuunnittelija 
p. 029 524 7841
sähköposti: [email protected]

Kouluttaja-, psykoterapeutti- ja tulkkipankki

PALOMA-osaamiskeskus ylläpitää listaa henkilöistä ja organisaatioista, jotka tarjoavat koulutusta ja luentoja kulttuurisesti moninaisen väestön mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevista teemoista.
Tutustu kouluttajiin

Psykoterapeutteja-sivulle on listattu Valviran hyväksymiä psykoterapeutteja, jotka työskentelevät mielellään kulttuurisesti moninaisen väestön kanssa. Listalla olevat henkilöt ovat myös sitoutuneet noudattamaan syrjimätöntä työotetta ja ovat tarvittaessa valmiita työskentelemään tulkkivälitteisesti.
Tutustu psykoterapeutteihin

Tulkkeja-sivulle on listattu tulkkeja, jotka ovat suorittaneet mielenterveystulkkauksen täydennyskoulutuksen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. 
Tutustu tulkkeihin