Kotoutuminen ja osallisuus

Neljä ihmistä juttelevat kadulla, kolme heistä seisoo ja yksi istuu pyörätuolissa.

 

Terveys ja hyvinvointi ovat tärkeä osa kotouttamisprosessia. Onnistunut kotoutuminen ja tunne osallisuudesta ehkäisevät syrjäytymistä sekä kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja.

  • Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttanut kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja.
  • Kotouttaminen tarkoittaa viranomaistoimenpiteitä, jotka edistävät yksilön kotoutumista hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin.
  • Osallisuus on jokaisen oikeutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon ja asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen.

Näiltä sivuilta voit lukea kotoutumisen ja osallisuuden eri osa-alueista
Kotoutuminen
Koulutus ja kielitaito
Työelämä
Yhdenvertaisuus ja syrjintä
Perheenyhdistäminen
Sukupuolten tasa-arvo

Infograafi kotoutumisen eri osa-alueista.

Avaa PDF klikkaamalla kuvaa (pdf 141 kt).

Muualla palvelussa

Julkaisuja

Osallisuuden edistäjän opas (Julkari)

Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa (Helsingin kaupunki) (pdf)
Suomen olosuhteisiin sopeutettu tiivistelmä OECD:n raportista, joka tarjoaa neuvoja maahanmuuttajien kotouttamiseen kaupungeissa.

From fragmentation to integration (Sitra)