Tapahtumia ja koulutuksia

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla -aiheeseen liittyviä koulutuksia ja muita tapahtumia

Koulutusta Sote-tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista ja sertifioinnista

Tilaisuudessa käsittelemme THL:n sote-tiedonhallinnan uudistettuja määräyksiä, jotka ohjaavat sote-tietojärjestelmien sertifiointien, luokittelujen ja olennaisten vaatimuksien asioita.

Teams-tilaisuus pe 14.6.2024 klo 9.00–12.00

Esittelytilaisuus palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksesta Kanta-palveluun

THL järjestää kaksi tilaisuutta, jossa esittelemme palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksen. Ratkaisukuvauksesta voi antaa palautetta webropol-lomakkeella 18.8.2024 saakka. Osallistumislinkki ja tarkempi ohjelma löytyvät tapahtumailmoituksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen koulutus

Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin, kansallisiin tietorakenteisiin. Toimintakykytietoa varten on määritelty kaksi rakenteista tietosisältöä: merkintä toimintakyvystä ja toimintakykyarvio.

Tule ensimmäistä kertaa järjestettävään tilaisuuteen kuulemaan miten mahdollistetaan toimintakykytiedon kertakirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Samalla saat itsellesi käyttöön koulutusmateriaalit, joita voit hyödyntää oman organisaatiosi koulutuksissa.

Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen tuen Näitä kysyttiin -tunnit

Näitä kysyttiin -tunneilla täsmennetään ja syvennetään rakenteisen kirjaamisen käytäntöjä. Tunteja varten kootaan sosiaalihuollon asiakastietojen rakenteiseen kirjaamiseen liittyviä teemoja ja kysymyksiä, joita hyvinvointialueilla ja yksityisissä organisaatioissa pohditaan.

Syksyn tunneilla keskitytään kaikille kirjaajille oleellisiin asiakaskertomusmerkintöihin, asiakkuus- ja asia-asiakirjoihin. Näitä kysyttiin -tuntien materiaalit ovat myös vapaasti hyödynnettävissä organisaation omaan koulutuskäyttöön.

Lisätietoja:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi
THL:n tapahtumakalenteri
Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) tilaisuudet
Kanta.fi: Tulevat Kanta-palvelujen koulutukset ja tilaisuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan, toimintamalleihin, sertifiointiin ja olennaisiin vaatimuksiin,  Snomed CT -termistöön ja vastaaviin aiheisiin liittyvät koulutusmateriaalit, seminaarien esitykset ja tallenteet löytyvät koostetusti Koulutusmateriaalit-sivulta