Tiedonhallinnan ohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tiedonhallinnan ohjauksen tavoite on varmistaa sote-tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin koko tiedon elinkaaren ajan.  

Tiedonhallinnan ohjaustehtävän hoitaminen edellyttää ammattilaisten, palveluiden järjestäjien sekä palvelujärjestelmän ohjauksesta ja valvonnasta vastaavien tarpeiden kuuntelemista ja huomioimista.  Ohjaus perustuu strategioihin, lainsäädäntöön sekä kokonaisarkkitehtuurin.

Onnistunut tiedonhallinnan ohjaus tuottaa kattavaa, oikea-aikaista ja laadukasta tietoa niin poliittisen päätöksenteon ja säädösvalmistelun kuin organisaatio- ja asiakaskohtaisen suunnittelutyön tueksi.

Ohjauksen keinot     

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa sote-tiedonhallintaa tietoarkkitehtuurin, toiminnallisen suunnittelun, määräysten, ohjeiden ja määrittelyjen avulla. THL:n rooliin sote-tiedonhallinnan ohjauksessa kuuluu myös kansainvälinen yhteistyö muun muassa rajat ylittävän tiedonvaihdon ja standardien kehittämisessä.

Ohjausprosessissa THL käyttää toiminnallisia määrittelyjä ja tietosisältöjä sekä vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käytössä oleville tietojärjestelmille. Sote-palveluissa hyödynnettävien tietojärjestelmien on täytettävä kansallisesti määritellyt olennaiset vaatimukset.  Myös Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien sertifioinnin ohjaus on THL:n vastuulla.

THL ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kirjaamaan, käsittelemään ja käyttämään tietosisältöjä yhtenäisellä tavalla. Myös tietosuojaan, tietoturvallisuuteen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvien tietoturvasuunnitelmien ohjaus tapahtuu THL:n antamien määräysten kautta.

THL on myös rekisteri- ja tilastoviranomainen. Ohjaus ja rekisteritietojen keruu perustuu THL:lle laissa säädettyihin tehtäviin tai määräysvallan käyttämiseen.  

 

AJANKOHTAISTA

Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotuotannon uudistamisesta lähivuosina: 
Kanta-palveluiden ja THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnan yhteensovittaminen vuosina 2021–2023 (pdf, 424 kt)