Määräykset ja määrittelyt

Nainen katsoo kansiota

Tietojärjestelmiin ja tiedonhallinnan ratkaisuihin kohdistuvia olennaisia vaatimuksia yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Yhdenmukaistaminen ja siihen liittyvät määräykset kohdistuvat ratkaisujen toiminnallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja tietoturvallisuuteen. 
Tutustu määräyksiin

Yhdenmukaisuuden toteutuminen vaatii harkittuja ja perusteltuja määrittelyjä, ohjeita tai malleja sekä käytännön työn, tietorakenteiden ja tietojärjestelmäratkaisujen muuttamista ja uudistamista. 

Määrittelyt terveydenhuollolle

Määrittelyt sosiaalihuollolle