Tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä

 

Sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä on ylin THL:n nimeämä neuvoa-antava ryhmä valtakunnallisiin tietorakenteisiin ja tietoarkkitehtuuriin liittyvien viranomaispäätösten valmistelussa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin kysymyksissä.

Ohjausryhmän tehtävät

  • ohjata tietopohjan kehittämistä yhteisten tietomallien, luokitusten, koodistojen, sanastojen ja käsitemallien osalta
  • edistää ja seurata kansallisten tiedonhallinnan strategioiden toimeenpanoa
  • tukea sosiaali- ja terveydenhuollon  tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja tietorakenteiden linjauksien, määräysten, ohjeiden ja määrittelyjen valmistelua
  • tukea sote-tiedonhallintaan liittyvien hankkeiden ja projektien tietoarkkitehtuuriin liittyviä tarpeita ja niiden tiedollista yhteensopivuutta 
  • käsitellä, arvioida ja ohjata laajavaikutteisia sote-tietoarkkitehtuurin linjauksia, arkkitehtuurikuvauksia ja määrittelykokonaisuuksia
  • ohjata tietojen semanttisen yhteentoimivuuden kehittämistä sosiaali- ja terveystietojen ensisijaisen ja toissijaisen käytön sekä kansalaiskäytön aiheissa
  • käsitellä laajavaikutteisia kysymyksiä ja linjauksia tietorakenteiden, koodistojen ja tietoarkkitehtuurin kehittämisessä

Ohjausryhmän työskentely

Ryhmän toimikausi päättyy 31.12.2023. Ohjausryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Ohjausryhmään kuuluu nimettyjä edustajia ministeriöstä, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiosta, eri viranomaistoimijoita, THL:n eri yksiköiden edustajia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan muiden keskeisten sidosryhmien edustajia.

 

Lisätietoja

sotetiedonhallinta(at)thl.fi