Förebyggande av våld

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är våld avsiktlig användning av eller hot om makt, kontroll eller fysisk kraft som riktas mot en annan människa eller en människogrupp. Våld leder eller kan leda till döden, uppkomst av en fysisk eller psykisk skada, störning av utvecklingen eller att grundläggande behov inte tillfredsställs.

Med förebyggande av våld avses alla de åtgärder som förebygger framtida våld. Åtgärderna kan vara på mycket olika nivåer: I samhället förebygger till exempel främjande av jämställdhet och sexualundervisning våld. På individnivå förebyggs våld till exempel av uppmuntrande fostran, stöd för föräldraskapet och av att våldsamt beteende bryts.

Läs mer om förebyggande av våld: