Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen

Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa tarkennetaan erikseen annettavalla hallituksen esityksellä vuoden 2024 aikana.

Tavoitteena on, että soveltamisalan tarkentamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle alkusyksystä 2024, noin viikolla 39. 

Soveltamisalan tarkentamisen tarkoituksena on

  • turvata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus sekä hyvinvointialueiden mahdollisuus rahoittaa uudistus.
  • säilyttää vammaispalvelulaki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. 
  • pyrkiä varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskeva hallituksen esitysluonnos on nyt lausunnolla. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.5.2024 klo. 16:15 mennessä.

Anna lausunto (lausuntopalvelu.fi)

Päivitämme tälle sivulle tietoa lakimuutoksen etenemisestä ja aikatauluista.

Lue myös:

Materiaalit