Yhteystiedot

Jos tarvitset tietoa koskien omaa palvelupäätöstäsi tai haluat hakea vammaispalveluita, ota yhteys oman hyvinvointialueesi vammaispalveluihin. THL ei voi ottaa kantaa yksittäisiin asiakastapauksiin. Monet vammaisalan järjestöt tarjoavat neuvontaa.
Vammaisalan järjestöt

Vammaispalvelujen käsikirjan toimitus

Vammaispalvelujen käsikirjan toimituksesta vastaavat Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin asiantuntijat.
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi

Tiimi on osa Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikköä.
Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö

Toimituksen sähköpostiosoite: vammaispalvelujenkasikirja(at)thl.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: [email protected]

Päätoimittaja

Marika Kangas-Aramo
erikoissuunnittelija
vammaisten henkilöiden oikeudet ja palvelut
puh. 029 524 7852

Toimitusneuvoston puheenjohtaja

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija
vammaisten henkilöiden oikeudet, palvelut ja tutkimus
puh. 029 524 7454

Lakiasiat

Maija Voutilainen
lakimies, Vammaispalvelujen käsikirja
vammaisten henkilöiden oikeudet
puh. 029 524 7991

Sirkka Sivula
lakimies, Vammaispalvelujen käsikirja
vammaisten henkilöiden oikeudet
puh. 029 524 7241

Sosiaalityö

Päivi Hömppi
erityisasiantuntija
vammaissosiaalityö
puh. 029 524 7875

Handbok om funktionshinderservice

Rut Nordlund-Spiby
asiantuntija, vastaava toimittaja
Ruotsinkielinen käsikirja – Handbok om funktionshinderservice
vammaisten henkilöiden oikeudet, palvelut ja sosiaalityö
puh. 029 524 7082

Lisätietoa

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö seuraa, tutkii ja tukee palvelujärjestelmän ja eri väestöryhmien palveluiden sekä sosiaaliturvan kehittämistä.

THL.fi saavutettavuusseloste

Vammaispalvelujen käsikirja sosiaalisessa mediassa