Vammaisuus yhteiskunnassa

Nuori nainen hymyilee pihalla.

Vammaisuus yhteiskunnassa -osiossa kuvataan vammaisuutta ilmiönä ja nostetaan esille vammaisten ihmisten asemaan liittyviä erityiskysymyksinä.

Sivusto antaa tietoa siitä, miten käsitys vammaisuudesta on rakentunut ja muuttunut ajan saatossa. Sivustolla käsitellään myös erilaisia ilmiöitä, jotka ovat tärkeitä tai voivat olla riskejä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumiselle yhteiskunnassa. Osiossa esitellään myös eri vammaisalan toimijoita ja järjestöjä sekä vammaistutkimuksen tilannetta Suomessa.

Vammaisuus yhteiskunnassa -osion sisältö

Vammaisuus ja väkivalta -sivut ovat siirtyneet THL:n laajalle Väkivalta-aihesivulle.
Vammaisuus ja väkivalta (Väkivalta-aihesivu)