Asiakasprosessi

Nainen pyöräilee vuoristomaisemissa.

Vammaissosiaalityön asiakasprosessissa painottuu suunnitelmallinen ja laadukas sosiaalityö, jonka lähtökohtana on asiakkaan etu. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakasprosessin kannalta olennaista on asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja muun tarvittavan moniammatillisen asiantuntijaverkoston yhteistyö. Lisätietoa vammaispalveluiden hakemisesta hyvinvointialueelta löytyy Asian vireille tuleminen ja hakemus -sivulta.
Asian vireille tuleminen ja hakemus

Asiakkaan näkökulmasta prosessi voi hahmottua monimutkaisena. Siksi asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen tulisi kiinnittää huomiota koko prosessin ajan. Neuvonta ja ohjaus -sivulta ja sen alasivuilta löytyy tietoa siitä, kuinka asiakasprosessin ymmärrettävyyden sekä tapaamisten ja materiaalien esteettömyyden ja saavutettavuuden voi varmistaa. Asiakkaan kannalta oleellista on, että koko prosessi sujuu lainmukaisesti. 

Osiossa käsitellään myös asiakkaan oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin sekä ensitietoa.

Asiakasprosessi-osion sisältö