Oikeuskäytäntö

Huomioi tämä oikeuskäytäntö sivuilla!

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Oikeuskäytäntö-osiossa käytetään vielä kunta sanaa, koska suurin osa oikeuskäytännöstä on julkaistu ennen sote-uudistusta.
 

Mies, jolla on kaksi raajaa, istuu painonnostopenkillä.

Oikeuskäytäntö-osioon on koottu keskeistä vammaispalveluihin liittyvää oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntöä. Osio sisältää runsaasti muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden sekä laillisuusvalvojien ratkaisuja.

Tuomioistuinten ratkaisut koskevat yksittäistapauksia, ja niihin vaikuttaa asiakkaan yksilöllinen tilanne. Yksilöllisistä tilanteista huolimatta tuomioistuinten ratkaisuilla on kuitenkin merkitystä lain yhtenäisen soveltamiskäytännön kannalta, minkä vuoksi näitä ratkaisuja esitellään käsikirjassa. Tuomioistuimen ratkaisut voivat sisältää sellaisia lain soveltamiseen liittyviä perusteluja ja linjauksia, jotka on otettava huomioon viranomaisen toiminnassa.

Oikeuskäytäntö-osio sisältää korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemia vuosikirjaratkaisuja ja lyhyitä ratkaisuselosteita. Korkein hallinto-oikeus julkaisee vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Vuosikirjaratkaisujen lisäksi korkein hallinto-oikeus julkaisee lyhyitä ratkaisuselosteita muista päätöksistään näiden oikeudellisen merkityksen perusteella.

Käsikirjaan on valittu myös ratkaisuja, joita korkein hallinto-oikeus ei ole julkaissut vuosikirjassaan tai lyhyinä ratkaisuselosteina. Vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmä on valinnut osioon tällaisia ratkaisuja, jos ratkaisuista tiedottamista on pidetty merkityksellisenä vammaisalan sosiaalityön kannalta.

Osio sisältää myös aluehallintovirastojen ratkaisuja. Eduskunnan oikeusasiamiehen vammaispalvelujen kannalta merkittävimmistä ratkaisuista teemme tiivistelmät Uusinta oikeuskäytäntöä -tiedotteisiin.
Uusinta oikeuskäytäntöä

Osa oikeustapauksista voi olla jo melko vanhoja, mutta jos laki ei ole muuttunut, on vanhoillakin ratkaisuilla edelleen merkitystä.

Oikeuskäytäntö -osion sisältö

 

Lähteet

Vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmä