Tuki ja palvelut

Avustajakoira auttaa mieheltä takkia pois yltä.

Tuki ja palvelut -osiossa kuvataan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia palveluja sekä lain soveltamista käytännössä. Toimivien palvelujen lisäksi asiakasmaksujen oikeudenmukainen määräytyminen on tärkeää. Vammaispalveluiden hakemista hyvinvointialueen sosiaalitoimesta on selostettu tarkemmin Asian vireille tuleminen ja hakemus -sivulla.
Asian vireille tuleminen ja hakemus

Sosiaalityössä kunnioitetaan ja tuetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Itsemääräämisoikeuden tukemiseen liittyy tuettu päätöksenteko ja edunvalvonta. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide. 

Tuki ja palvelut -osion sisältö

 

Vammaiskortti

Vammaiskortti-logo.

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.

Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. 

EU:n vammaiskortti (Kela)

Näin haet Vammaiskorttia (Kela)
 

Mallikuva EU:n vammaisrkortista.