Tietoa käsikirjasta

Tämän sivun sisältö

Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi. Myös palvelujen käyttäjät voivat löytää hyödyllistä tietoa käsikirjasta.

Sähköisen käsikirjan tavoitteena on lisätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa, parantaa palvelujen laatua ja edistää uutta vammaispoliittista ajattelua, jolla halutaan vahvistaa vammaisten kansalaisten itsemääräämisoikeutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Käsikirjan sisältö

Käsikirjan sisältö koostuu seuraavista pääosioista:

 • Etusivu -osio sisältää mm. ajankohtaisia uutisia, oikopolkuja kirjan muihin osiin, linkit uusimpaan oikeuskäytäntöön sekä käsikirjan omat tiedotteet.  
 • Ajankohtaista-osiossa on alan uutisia ja ajankohtaisia tietoa Vammaispalvelujen neuvottelupäivistä ja tapahtumista. Osiossa on myös uutta vammaispalvelulakia koskevaa sisältöä.
 • Vammaisuus yhteiskunnassa -osiossa kuvataan vammaisuutta ilmiönä ja nostetaan esille vammaisten ihmisten asemaan liittyviä erityiskysymyksiä.
 • Asiakasprosessi-osiossa kuvataan asiakaspalveluprosessin vaiheet ja kuhunkin vaiheeseen liittyviä tehtäviä. 
 • Tuki ja palvelut -osiossa on kuvattu elämän eri toimiin liittyviä palveluja ja tukitoimia.
 • Oikeuskäytäntö -osioon on koottu linkit alan lakeihin sekä lakien soveltamiseen liittyviä oikeuden ratkaisuja.
 • Johtaminen, valvonta ja tilastot -osiossa tavoitteena on tukea johtamistyötä vammaispalveluissa. Osiossa on ohjeita vammaispalvelujen järjestämiseen ja hankintaan.

Käsikirjaan on koottu myös runsaasti linkkejä lisätiedon lähteille.

Käsikirjan toimitus

Käsikirjan sisällöstä ja ylläpidosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö. Käsikirjan päätoimittajana toimii erikoissuunnittelija Marika Kangas-Aramo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vammaispalvelulain muutosten toimeenpanon ohjausryhmä on toiminut käsikirjan kokoamisprosessin laadunvalvojana 20092010. Lisäksi käsikirjaa ovat kommentoineet useat vammaisalan asiantuntijat.  Vuoden 2011 alusta lähtien käsikirjan laatua valvoo toimitusneuvosto.

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvoston tehtävänä on seurata, ohjata, ideoida ja edistää palvelun kehittämistä. Toimitusneuvosto toimii niin, että Vammaispalvelujen käsikirja on tunnetuin, luotettava ja arvostettu vammaisalan ammattilaisten verkkopalvelu, joka lisää valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa, parantaa palvelujen laatua ja edistää uutta vammaispoliittista ajattelua, jolla halutaan vahvistaa vammaisten kansalaisten itsemääräämisoikeutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Lisäksi käsikirjan toimitusneuvosto seuraa aktiivisesti sitä, miten käsikirja toimii keskeisenä kuntaohjauksen välineenä.

Toimitusneuvosto 2023–2025

 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (puheenjohtaja)
 • Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Marika Kangas-Aramo, erikoissuunnittelija, Vammaispalvelujen käsikirjan päätoimittaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (sihteeri) 
 • Merja Heikkonen, neuvotteleva virkamies, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/sosiaali-ja terveysministeriö
 • Jaana Jokiniitty, sosiaalihuollon ylitarkastaja, vammaispalvelujen vastuuhenkilö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Matti Martiskainen, johtava sosiaalityöntekijä, Lapin hyvinvointialue
 • Elina Nieminen, lakimies (Invalidiliitto ry), Vammaisfoorumi
 • Riitu Nykänen, sosiaalityöntekijä, Tampere
 • Tuija Strandén-Mahlamäki, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 • Juho Ylitalo, asiantuntija, kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri.net
 • Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Rut Nordlund-Spiby, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Maija Voutilainen, lakimies, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ruotsinkielinen asiantuntijaryhmä

Ruotsinkielisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on seurata, ohjata, ideoida ja edistää ruotsinkielisen palvelun kehittämistä. Ruotsinkielinen asiantuntijaryhmä vahvistaa käsikirjaa mm. tavoitteessa  lisätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa ja parantaa palvelujen laatua.

Ruotsinkielisen asiantuntijaryhmän jäsenet 2024-2026

 • Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, lakimies, Sosiaali- ja terveysministeriö (puheenjohtaja
 • Stina Sjöblom, yliopisto-opettaja, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin Yliopisto ja vierailija tutkija THL (varapuheenjohtaja)
 • Rut Nordlund-Spiby, asiantuntija,  vastaava toimittaja Ruotsinkielinen vammaispalvelujen käsikirja, THL (sihteeri)
 • Gunilla Lindqvist, erityisasiantuntija, Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering) 
 • Johanna Lindholm, lakimies, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 • Ingela Högman, sosiaalityöntekijä, KST - Sosiaalipalveluja tarjoava järjestö Ahvenanmaalla (Kommunernas socialtjänst KST, Åland)
 • Malin Haapanen, Johtava sosiaalityöntekijä, VARHA Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Sonja Karnell, sosiaalityöntekijä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Martina Nygård, Alueellinen johtava sosiaalityöntekijä, LUVN Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Susanne Ståhl, sosiaalityöntekijä, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Gun Ainamo, puheenjohtaja, FMA -Funktionsrätt med ansvar 
 • Camilla Forsell, perhetyön asiantuntija, FDUV 
 • Rebecka Holm,  juridiskt ombud, SAMS -Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Ann-Marie Rosenqvist-Berg, sosiaalialan lehtori, Ammattikorkeakoulu Arcada 
 • Marika Kangas-Aramo, erikoissuunnittelija, Vammaispalvelujen käsikirjan päätoimittaja, THL
 • Maija Voutilainen, lakimies, THL
 • Päivi Hömppi,  erityisasiantuntija, THL
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, THL

Tekijänoikeudet

Vammaispalvelujen käsikirjan tekstisisältöä voi lainata ja linkittää, mutta lähde on mainittava. Tällöin noudatetaan normaalia lähdeviittauskäytäntöä. Lähteeksi tulee merkitä Vammaispalvelujen käsikirja (THL) ja kyseisen osion nimi ja verkko-osoite sekä päivämäärä. Kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää ilman erillistä lupaa. 
THL:n ylläpitämillä verkkosivustoilla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat THL:lle, ellei toisin mainita.
Lisätietoa tekijänoikeuksista (THL)