Asiakaspalaute

Tutustu palautteeseen rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelusta

Asiakaspalautteen tuloksista on julkaistu numeerinen yhteenveto THL:n tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymässä (TIKU). Tiivisteellä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihetta koskevista keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun. Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan palautetta kuutiokäyttöliittymässä. 
•  Palaute rikos- ja riita-asioiden sovittelusta (Kuutio, joka mahdollistaa tietojen monipuolisemman tarkastelun) 
•  Vastausjakaumat iän, sukupuolen, aseman ja alueen mukaan 
•  Vastausjakaumat palautekysymyksiin