Tietoa sovittelusta nuorille

Juttutuokio
Mitä rikos- ja riita-asioiden sovittelu on?

Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa rikoksen uhriksi joutunut henkilö ja rikoksesta epäilty voivat kohdata toisensa. Myös riidan osapuolet voivat hakeutua sovitteluun. Mukana on kaksi sovittelijaa, jotka auttavat osapuolia keskustelussa. 

Sovittelijat ovat rikoksen tai riidan ulkopuolisia henkilöitä. He ovat vaitiolovelvollisia eli sovittelijat eivät saa kertoa sovittelun tapahtumista ulkopuolisille. Sovitteluun voivat osallistua lisäksi osapuolten tukihenkilöt, kuten ystävät tai perheenjäsenet. Sovittelu on vapaaehtoista eikä se maksa osapuolille mitään. 

Sovittelijat eivät ota kantaa siihen, kuka on oikeassa tai väärässä. Rikosasioissa sovittelun lähtökohtana on, että epäilty vahvistaa, mitä on pääpiirteittäin tapahtunut. Sovittelussa molemmat osapuolet voivat kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan. He saavat osallistua asian ratkaisuun ja tapahtumien selvittämiseen. Osapuolet voivat kohdata tapahtumat ja puhua niistä, mikä voi helpottaa oloa.

Lue lisää sovittelusta

Miten sovitteluun pääsee ja mitä sovittelussa tapahtuu?

Sovittelu on tapaaminen, jossa rikoksen tai riidan osapuolet keskustelevat vapaaehtoisten sovittelijoiden avulla. Sinun tarvitsee vain ottaa yhteyttä lähimpään sovittelutoimistoon, jossa autetaan sovitteluun liittyvissä asioissa. Sovittelutoimistoja on kaikkialla Suomessa.
Sovittelu on tarkoitettu kaikille. Se sopii hyvin lasten ja nuorten rikosten ja riitojen käsittelyyn. 

Sovittelu etenee näin:

  1. Keskustele sovittelusta huoltajasi kanssa. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset vanhempiesi tai huoltajiesi luvan sovitteluun. Keskustele asiasta heidän kanssaan. Pohdi sovitteluun osallistumista rauhassa ja käy asiaa läpi jonkun läheisen kanssa.
  2. Tee sovittelualoite. Sovitteluprosessi käynnistyy, kun teet sovittelualoitteen sovittelutoimistoon. Voit tehdä aloitteen itse tai sen voi tehdä rikoksen tai riita-asian toinen osapuoli. Myös esimerkiksi poliisi tai sosiaalityöntekijä voi tehdä sovittelualoitteen. 
  3. Sovittelutoimisto valmistelee sovittelua. Sovittelutoimiston työntekijät selvittävät, sopiiko asia sovitteluun. Sovittelu voidaan aloittaa vain, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen. Työntekijät auttavat, jos sinulla on kysyttävää sovittelusta.
  4. Saat kutsun sovittelutapaamiseen. Kun sovittelutoimisto on hyväksynyt asian sovitteluun, sinut kutsutaan sovittelutapaamiseen.
  5. Valmistaudu tapaamiseen. Keskustele sovittelutoimiston kanssa, kannattaisiko sinun ottaa joku mukaan tapaamiseen. Voit ottaa mukaasi esimerkiksi perheenjäsenesi, ystäväsi tai muun sinulle tärkeän henkilön. Jos olet alle 18-vuotias, vanhemmillasi tai huoltajallasi on oikeus olla mukana tapaamisessa.
  6. Sovittelutapaamisessa keskustelette yhdessä toisen osapuolen kanssa tapahtumista.  Sovittelutapaamisessa sinä ja toinen osapuoli keskustelette rikoksesta tai riidasta. Voitte tuoda esiin asiaan liittyviä kokemuksia ja tunteita. Käsittelette myös haittoja ja vahinkoja, joita tapahtumista on seurannut, miten ne voisi korjata ja miten välttää ongelmat tulevaisuudessa. Sovittelijat auttavat molempia osapuolia keskustelussa. 
  7. Allekirjoitatte yhdessä toisen osapuolen kanssa sopimuksen. Sovittelutapaamisen tavoite on keskustelun tuloksena löytää yhteinen ratkaisu rikokseen tai riitaan. Sovittelijat auttavat osapuolia laatimaan oikeudellisesti sitovan sopimuksen. Molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen, jossa he voivat sopia esimerkiksi vahingonkorvausten määrästä ja maksuaikataulusta. Sovittelijat auttavat sopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Sovittelutoimistojen yhteystiedot

Sovittelualoitelomake (125kt)

Mikä on huoltajan rooli sovittelussa?

Huoltajalla on oikeus tehdä aloite sovittelusta, jos rikoksen tai riidan osapuoli on alaikäinen. Huoltajan tai muun laillisen edustajan täytyy myös antaa suostumuksensa, jos alaikäinen henkilö osallistuu sovitteluun. Alaikäisen nuoren huoltajalla on aina oikeus olla mukana sovittelutapaamisissa. Huoltaja tukee alaikäistä ja osallistuu keskusteluun tarvittaessa, mutta alaikäinen itse on sovittelun päähenkilö.

Myös täysi-ikäiset voivat ottaa sovitteluun mukaan perheenjäsenensä, ystävänsä tai muun heille tärkeän henkilön. Tukihenkilöiden mukaan ottamisesta sovitaan sovittelutoimiston kanssa.

Esimerkkitapauksia nuorten sovittelusta

Niko ja Santtu sovittelussa