Sovittelun johtaminen, ohjaus ja valvonta

Ikiliikkujan kuulatSovittelupalvelujen johtamisesta, ohjaamisesta ja valvomisesta sekä kehittämistyöstä ja palvelujen järjestämisestä vastaavat

Ministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo sovittelutoimintaa

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo sovittelutoimintaa. Valtio maksaa palveluntuottajille korvauksen sovittelutoiminnan aiheuttamista kuluista.
Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla
Yhteystiedot

Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta linjaa sovittelutoimintaa

Valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta ohjaa, seuraa, linjaa ja edistää sovittelun valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaa ja kehittämistä.
Neuvottelukunnan kokoonpano
Neuvottelukunnan kokouspöytäkirjat

Neuvottelukunnan lausunnot
Lausunto 1.2.2023 (sovittelun ohjaajien palkkasuositus)
Lausunto 27.2.2023 (lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkaminen)
Lausunto 2.1.2024 (näkökohtia lähisuhdeväkivallan sovittelua koskevaan lainmuutosvalmisteluun)

Lisätietoa neuvottelukunnan toiminnasta:
Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2016–2019 (pdf 80 kt)
Neuvottelukunnan esitys hallitusohjelmaan 2011–2015 (pdf 202 kt)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestämisestä valtakunnallisesti laatimalla puitesopimukset palveluntuottajien kanssa. THL kehittää yhdessä palveluntuottajien kanssa sovittelutoimintaa ja vastaa täydennyskoulutuksen järjestämisestä sovittelutoimintaan osallistuvalle henkilöstölle. Lisäksi THL:n tehtäviin kuuluu sovittelutoiminnan seuranta ja arviointi sekä sovittelutilastojen kokoaminen ja julkaisu.

THL:ssä tehtävät on sijoitettu Valtion palvelut -osastolle.