Alkoholpolitik

THL producerar alkoholpolitiska forskningsrön, uppföljningsdata och expertinformation på alkoholområdet. Institutet ansvarar för uppföljningen av den internationella alkoholpolitiken och för verksamheten vid Världshälsoorganisationens samarbetscentrum för implementering och utvärdering av alkoholpolitiken (WHO Collaborating Centre on alcohol policy implementation and evaluation).

På andra webbplatser

Blogg Thomas Karlsson:  WHO konsultationer på alkoholområdet