Vaccinationsprogram för barn och vuxna

Vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria. De ges på rådgivningen, i skolhälsovården eller vid den egna hälsostationen.

Sidans innehåll

Vaccination av barn

I Finland har alla barn och ungdomar möjlighet att bli vaccinerade mot 13 olika sjukdomar och de följdsjukdomar och långvariga besvär som dessa kan leda till (tabell). 

Varje vaccination ges i den ålder då barnet får bästa möjliga skydd vid exakt rätt tidpunkt. 

Mer information om vaccination av småbarn: 
Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

Vaccination av vuxna

Vuxna måste själva se till att de har fått en grundserie om minst tre doser av vaccin mot stelkramp, difteri och polio. 

Vaccinationerna mot stelkramp, difteri och kikhosta som erhållits i barndomen och ungdomen förstärks i vuxen ålder (tabell). Poliovaccinet behöver i vanliga fall inte förstärkas hos en vuxen som fått grundserien. Boostervaccination rekommenderas endast personer som åker till eller kommer från riskländer. 

Alla vuxna ska dessutom ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka, som erhållits genom genomgångna sjukdomar eller två doser MPR-vaccin. MPR-vaccinationsskyddet hos vuxna kompletteras om det är bristfälligt.

Vaccinationsprogrammet enligt åldersklass

Vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar
Ålder     Sjukdom som vaccinet skyddar mot Vaccin
2 mån. Rotavirusdiarré     Rotavirus
3 mån. Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation Pneumokockkonjugat
(PCV)
3 mån. Rotavirusdiarré     Rotavirus
3 mån. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar som hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning Femvalent vaccin
(DTaP-IPV-Hib)
5 mån. Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation Pneumokockkonjugat
(PCV)
5 mån. Rotavirusdiarré     Rotavirus
5 mån. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar som hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning Femvalent vaccin
(DTaP-IPV-Hib)
12 mån. Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation Pneumokockkonjugat
(PCV)
12 mån. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar som hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning Femvalent vaccin
(DTaP-IPV-Hib)
12–18 mån1 Mässling, påssjuka, röda hund MPR
6 mån.–6 år Influensa (årligen) Influensa
1,5–11 år Vattkoppor  Vattkoppor2
4 år Difteri, stelkramp, kikhosta, polio Fyrvalent vaccin (DTaP-IPV)
6 år Mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor MPRV 
10–12 år Cancer som orsakas av humant papillomvirus, till exempel cancer i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen, i ändtarmsöppningen och penis, samt huvud- och halsområdet HPV
14–15 år Difteri, stelkramp, kikhosta dtap-booster
25 år Difteri, stelkramp, kikhosta dtap-booster
45 år Difteri, stelkramp dT-booster
65 år Difteri, stelkramp (därefter var tionde år) dT-booster
65 år Influensa (årligen) Influensa

1 THL rekommenderar att den första dosen MPR-vaccin ges vid 12 månaders ålder.

2 till barn som inte har haft vattkoppor

Vaccination av riskgrupper

Förutom de grundvaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds personer i riskgrupper ett skräddarsytt vaccinationsskydd mot vissa sjukdomar. 

Också dessa vaccinationer ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är gratis för den som vaccineras.

BCG-vaccinationer

BCG, dvs. tuberkulosvaccin, erbjuds endast de barn under 7 år som i enlighet med THL:s indikationer för vaccination löper en förhöjd risk att smittas av tuberkulos.

BCG-vaccin

Pneumokockvaccinationer

Barn under 5 år som tillhör vissa medicinska riskgrupper kan förutom pneumokockvaccinenet PCV få PPV-vaccinet gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. 

Berättigade till gratis vaccinationer med PPV-vaccinet är de barn som på grund av sjukdom löper en särskilt stor risk för allvarlig pneumokocksjukdom eller anknytande följdsjukdom.

Patienter som tillhör vissa medicinska riskgrupper erbjuds avgiftsfritt pneumokockkonjugatvacciner.

Vaccin mot pneumokocker

Influensavaccination

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får vaccin mot influensa gratis.

Vaccin mot influensa

Vaccination mot fästingburen hjärninflammation 

Berättigade till vaccin mot fästingburen hjärninflammation, dvs. TBE, inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet är personer från 3 år och uppåt som bor stadigvarande eller i fritidsbostad i områden med hög förekomst av fästingburen hjärninflammation. 

TBE-vaccin, dvs. ”fästingvaccin”

Vaccinationer mot hepatit

Personer som på grund av sina levnadsförhållanden löper en ökad risk att smittas av hepatit A eller hepatit B är berättigade till vaccinationer mot hepatit i enlighet med THL:s indikationer för vaccination.

Hepatit A-vaccin

Hepatit B-vaccin

Kombinationsvaccin mot hepatit A och B

Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Efter en stamcellstransplantation är patienten mottagligare än vanligt för många sjukdomar som förebyggs med vaccin. Därför måste deras vaccinationsskydd byggas på nytt. 

Vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet är gratis för patienter som mottagit stamcellstransplantat. Dessutom rekommenderas dessa personer vissa andra vaccin.

Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Meningokockvaccinationer

Vaccinerna mot ACWY- och B-meningokocker erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt till personer som enligt THL:s bedömning tillhör medicinska riskgrupper. 

Vaccin mot meningokocker