Befolkningens hälsa och välbefinnande: uppföljning och framförhållning

Ett barn och en äldre person.

Syftet med FUI-programmet om problem och lösningar kring befolkningens hälsa och välbefinnande är att identifiera aktuella och kommande utmaningar för folkhälsan och välfärd, förutse förändringar och utveckla riskbedömningsmetoder. Dessutom utvecklas och utvärderas lösningar på befolknings-, grupp- och individnivå för förebyggande och behandling av sjukdomar och andra välfärdsproblem.

I programmet utnyttjas på ett mångsidigt sätt både de datalager som upprätthålls av THL och andra datalager i tvärvetenskapligt samarbete med många finländska och utländska partner.

FUI-programmet Befolkningens hälsa och välbefinnande: uppföljning och framförhållning har tre tyngdpunkter som samarbetar intensivt med varandra och med andra forskningsprogram:

  1. Uppföljning, utvärdering och prognostisering av befolkningens hälsa och välfärd
    Syftet med forskningen är att identifiera centrala förändringar i befolkningens hälsa, välfärd, funktions- och arbetsförmåga och servicebehov. Med hjälp av forskningen strävar man efter att förutse framtidens utvecklingsförlopp och möjligheterna att bearbeta dem. Dessutom undersöks och identifieras nya risk- och skyddsfaktorer för hälsa och välfärd.
  2. Individualiserad hälsa och välfärd
    Målet med forskningen är att öppna nya möjligheter att individuellt förebygga och behandla sjukdomar samt korrigera brister i funktionsförmågan. Forskningen stöds av genombrott inom genteknik och big data samt utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik.
  3. Verkningsfullt och kostnadseffektivt främjande av hälsa och välfärd
    Forskningen utvecklar och utvärderar insatser, politiska åtgärder, program och rekommendationer som främjar hälsa och välfärd både på befolknings- och individnivå. Särskilt befolkningsgrupper i sårbar ställning beaktas.

Läs mera om forskningsprogrammets projekt (på finska)