Ett rättvist samhälle

Människor på båda sidor om linjen.

I FUI-programmet Ett rättvist samhälle produceras och utvärderas metoder för att minska ojämställdhet och utanförskap.

Ojämställdhet och utanförskap äventyrar samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet. För att minska dem behövs forskningsdata som stöd för beslutsfattandet och förändringen.

FUI-programmet skapar en stabil grund för THL:s sakkunskap om samhällelig ojämställdhet och dess lösningar. Vår sakkunskap grundar sig på en stark och tvärvetenskaplig forskningstradition inom forskning i ojämställdhet och utanförskap samt i de mekanismer och samhällsfaktorer som ligger bakom dem.

FUI-programmets projekt producerar information för politiskt beslutsfattande. Informationen som syftar till att minska ojämlikheten berör bl.a. skillnader i hälsa och välfärd, social och ekonomisk ojämlikhet, jämlikhet, tillgodoseende av de grundläggande rättigheterna och delaktighet.

Läs mera om forskningsprogrammets projekt (på finska)

THL:s undersökningar och projekt enligt ämne

Kontaktuppgifter

Tuukka Tammi | Expertis (på engelska)
Chef för forskningsprogrammet
THL
tfn 029 524 8717
[email protected]