Fungerande social- och hälsovårdstjänster och social trygghet

En vuxen och ett barn på läkarmottagningen.

FUI-programmet för fungerande social- och hälsovårdstjänster och social trygghet stöder reformen av socialskyddssystemet och social- och hälsovårdstjänsterna. Den tvärvetenskapliga forskningen stöder sig på omfattande och mångsidigt informationsmaterial.

Finland behöver modern social trygghet samt effektiva, rättvisa och effektivt producerade social- och hälsovårdstjänster. Den sociala tryggheten ska vara uppmuntrande, rättvis och tillräcklig. Servicesystemet ska stöda befolkningens hälsa och välfärd regionalt och befolkningsgruppsvis på ett heltäckande sätt. De ekonomiska förmånerna och tjänsterna ska stöda varandra.

I FUI-programmet Fungerande social- och hälsovårdstjänster och social trygghet undersöks alternativa modeller, tjänsteproduktion, kvalitet och kostnadseffektivitet.

I projekten fästs uppmärksamhet vid bl.a. tjänster för specialgrupper, integration av tjänster samt samordning av tjänster, förmåner och inkomster. Dessutom identifierar man systemets nuvarande och framtida utmaningar och söker lösningar på dem även utifrån internationell forskning och internationella erfarenheter.

Läs mera om forskningsprogrammets projekt (på finska)