Benchmarkingdata om hälsofrämjande arbete TEAviisari

Projektperiod:

1.1.2006–

Organisationsenhet:

Kunskapsledning och medskapande

På andra webbplatser:

Jämförelsedata om främjande av hälsa och välfärd (TEAviisari) lyfter fram kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. 

Mål

Målet är att stödja planeringen och ledningen av det välfärd- och hälsofrämjande arbetet i kommunerna och regionerna.

Genomförande

Uppgifter om kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa samlas in av kommunerna och ur befintlig statistik. Resultatet publiceras i benchmarkingsystemet TEAviisari på webben där kommunerna får tillgång till uppgifterna.

TEAviisari

Samarbetspartner till exempel

  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Utbildningsstyrelsen
  • Kommunförbund Institutet