Inclusive SMEs in Europe

Projektperiod:

1.2.2021–31.5.2023

Organisationsenhet:

Delaktighet i arbetslivet

På andra webbplatser:

Projektet främjade integrationen av personer med funktionshinder på arbetsmarknaden.

Mål

Inclusive iSMEs in Europe (i-SME) Projektet syftade till att nå beslutsfattare i små och medelstora företag för att motivera och stödja dem att anställa personer med funktionshinder.

Vi kontaktade också experter och leverantörer av arbetsförmedling och handikappservice på lokal, nationell och europeisk nivå, så att de kan använda våra resultat för att främja och stödja utvecklingen av en positiv medvetenhet bland beslutsfattare i små och medelstora företag om anställning av personer med funktionsnedsättning.

Projektet resulterade i att fler personer med funktionsnedsättning som är delvis arbetsföra anställdes på arbetsmarknaden.

Genomförande

Projektet tog fram information och verktyg för att stödja sysselsättningen av personer med funktionshinder.  Vi gav vägledning och tips under hela anställningsförloppet, från jobbplanering till att börja och stanna kvar i arbete.

En rad olika stöd och hjälp finns tillgängliga för både den arbetssökande och arbetsgivaren när det gäller att rekrytera en person med funktionshinder. Målet är att sänka tröskeln för att anställa en arbetstagare med delvis funktionsnedsättning och stödja en framgångsrik och kostnadseffektiv rekrytering ur den arbetssökandes, arbetsgivarens och arbetsgemenskapens perspektiv.  Stödet tar sig olika uttryck, från genomförandet av tillgänglig rekrytering till arbetsstart, och fortsätter så länge som det behövs.

Företagare som har anställt personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina erfarenheter, och arbetstagaren och jobbcoachen bidrar också till att öppna upp den process som ledde till anställningsförhållandet.

Vi bröt ner fördomarna och betonade att det är ekonomiskt för arbetsgivaren att anställa en delvis funktionshindrad person och att en mångsidig arbetsgemenskap är en fördel för företaget.

Inclusive iSMEs in Europe (på engelska)

Samarbetspartner

Projektet samlade erfarenheter och expertis från åtta EU-partner, se sidan i-SME-partners:
Partners (på engelska)

Finansiering

Samfinansierat av Europeiska unionen

Kontaktinformation

Ville Grönberg
projektchef, THL
tel. 029 524 7130
[email protected]

Soila Veltheim
specialplanerare (kommunikation), THL
tel. 029 524 7623
[email protected]

Co-funded by the European Union.