Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA)

Projektperiod:

1.1.2014–31.12.2016

Organisationsenhet:

Enheten för alkohol och narkotika

På andra webbplatser:

Arbete för att samla jämförbar information om alkoholbruk och skador i EU, främja samförstånd kring riskgränser och god praxis.

Mål

Syftena är att utveckla gemensam metodologi inom alkoholepidemiologi också för framtiden, att främja synergi  i kommunikation om riskerna med alkohol och att samla i en Tool Kit exempel på väl fungerande kommunikationsaktiviteter.

Genomförande

Substansarbetet ske i tre Work Packages som varje har ett kordinatorpar:  (WP4) jämförbar data om alkohol - PARPA/Polen &  IFT/Tyskland; (WP5) riskgränser  - THL/Finland & ISS/Italien; (WP6) god praxis  - NIJZ/Slovenien & BZgA/Tyskland.  SICAD/Portugal är huvudkordinator.

Samarbetspartner

Partnerskapet omfattar EU länder, Island, Norge och Schweiz. Medarbetare är främst folkhälsoinstitut eller motsvarande. Ytterligare samarbetspartners är internationella expertorganisationer (t ex EMCDDA, WHO, OECD's hälsoavdelning, Pompidou Group) och ideella organisationer på europeisk nivå (t ex Eurocare, EuroHealthNet).

Finansiering

EU hälsoprogram  46%
Nationella hälsoministerier och expertorganisationer 54%

Kontaktinformation

Pia Mäkelä
Forskningsprofessor
tel. 029 524 7159
e-post: [email protected]