Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden (Hyteairo)

Projektperiod:

23.8.2018 – 31.12.2021

Organisationsenhet:

Äldre, funktionshinder och funktionsförmåga

Hälsa och värmående AiRo programmet för artificiell intelligens och robotik: Stöd till at bo hema, konverserande AI inom socialtjänst och hälsovård, AI analytics.

Programmet avslutades 2021

Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden (#hyteairo) stöder och påskyndar utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik. Hyteairo är ett gemensamt program för alla parter för att hålla kontakt samt för utvecklande.

Målet med programmet för välfärd AiRo är att:

  • Påskynda utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik i tjänster och verksamhetsprocesser inom välfärdssektorn.
  • Utreda och avlägsna hinder och skapa förutsättningar för utvecklande och användning av artificiell intelligens och robotik inom välfärdssektorn.
  • Främja affärsverksamheten för AiRo-tekniker i Finland och exporten inom sektorn.

Programmets prioriterade områden är:

  • hemmaboende
  • Konverserande AI inom socialtjänst och hälsovård
  • AI Analytics

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet

Kom med i nätverket!

Anmäl dig:

Katja Pulli
Senior planerare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn. 029 524 7663
[email protected] 

Koordination

Heidi Anttila
specialforskare (ICF, bedömning av funktionsförmåga, strukturer för information om funktionsförmåga, mätinstrument och ämnesbibliotek för funktionsförmåga)
tfn. 029 524 7687
Institutet för hälsa och välfärd
[email protected]