Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma (Hyteairo)

Kesto:

23.8.2016 - 31.12.2021

Vastuuyksikkö:

Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky

Muualla verkossa:

Hyteairo-ohjelman osa-alueet: Kotona asuminen (KATI-ohjelma), keskusteleva sote-tekoäly, tekoäly analytiikassa.

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma eli #hyteairo-ohjelma tukee ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä. 

Ohjelma päättyi 2021 - loppuraportti julkaistu

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) –ohjelma toimi vuosina 2018 – 2021 toimialan kaikkien osapuolien yhteisenä verkostona. Hyteairo kokosi sote-alan tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvää kehitystä samaan ohjelmaan siten, että tulevaisuutta rakennettiin sekä kehitykseen liittyviä ongelmia ratkottiin yhdessä.

Ohjelma on toiminut käynnistäjänä ja alustana yhteistyölle. Hyteairossa tehtiin verkostoyhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä, käynnistettiin kotona asumisen teknologiat ikäihmisillä -ohjelma sekä perustettiin uusia verkostoja liittyen keskustelevan tekoälyn vauhdittamiseen sote-alalla, tekoäly analytiikassa sekä osaamisen kehittämiseen oppilaitosyhteistyönä. Lisäksi paneuduttiin sekä yksittäisten teknologioiden että digitalisaatiohankkeiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin.

Tämä loppuraportti esittelee ohjelman keskeisimpiä tuotoksia sekä kuvaa, miten ohjelman eri osa-alueiden työ jatkuu ohjelman päättymisen jälkeen.

Linkki Hyteairon loppuraporttiin

Linkki Hyteairon verkostokirjeisiin

Hyteairo-ohjelman keskeisiä aikaansaannoksia ovat:  

 • Kotona asuminen – käynnissä on kansallinen KATI ohjelma ja valtionavustushankkeet
 • Keskusteleva tekoäly (yhdessä AuroraAI-ohjelman kanssa) – tuotettu selvitys keskustelevan tekoälyn roolista sotessa ja käynnistetty kehittäjien  sotebottiverkosto
 • Tekoäly analytiikassa – tuotettu lukuisia webinaareja ja selvitys toisiolain vaikutuksista tutkimukseen ja data-analytiikan sovelluksiin sekä rakennettu alan toimijoita yhdistävää verkostomallia
 • Lääkehoito – tuotettu työryhmämuistio katkeamattoman lääkehoitoketjun toimintamalleista sairaalassa
 • Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi – tuotettu pyöreän pöydän julkilausuma terveys- ja hyvinvointisovellusten arvioinnista ja korvattavuudesta sekä esiselvitys kansallisten digitalisaatiohankkeiden arviointikehikosta
 • Osaamisen kehittäminen – perustettu kolme oppilaitosverkostoa (YO, AMK ja ammatillinen koulutus)
 • Kansainvälinen yhteistyö – järjestetty kansainvälisiä webinaareja, tuotettu raportteja
 • Verkostoyhteistyö – ohjelman tapahtumat, verkkosivut ja verkostokirje 1100 tilaajalle (linkki Hyteairon verkostokirjeisiin)

Tavoitteet

Hyvinvoinnin AiRo-ohjelman tavoitteena oli

 • nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa
 • luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla
 • edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja niiden vientiä

Keskeiset hyödyntämiskohteet ja edellytyksiä tuovat toimenpiteet

Keskeiset hyödyntämiskohteet: Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly (yhdessä AuroraAI-ohjelman kanssa) ja Tekoäly analytiikassa (tiedolla johtamisessa ja tutkimuksessa). Kuvassa vilkuttava humanoidi.
Edellytyksiä tuovat toimenpiteet osana hyvinvointiteknologian ja terveysalan digitalisaation kehitystä: verkosto-yhteistyö, osaamisen kehittäminen, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi (järjestelmätason kehikko, Digi-HTA) ja kansainvälinen yhteistyö.

Kuva: Keskeiset hyödyntämiskohteet ja edellytyksiä tuovat toimenpiteet

Hyteairo-ohjelman omat julkaisut ja selvitykset

Hyteairon pyöreän pöydän julkilausuma: 
Terveys- ja hyvinvointiteknologioiden arviointi ja korvattavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille

Hyteairon pyöreän pöydän julkilausuma: Terveys- ja hyvinvointiteknologioiden arviointi ja korvattavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille (pdf 73 kt) (2-sivuinen versio)

Hyteairon pyöreän pöydän julkilausuman tausta ja yhteisesti kirjoitetut ratkaisuehdotukset: Terveys- ja hyvinvointiteknologioiden arviointi ja korvattavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille (pdf 286 kt) (pitkä versio)

Muistio 14.6.2021: Hyteairon pyöreän pöydän tilaisuus: Terveys- ja hyvinvointisovellusten arviointi ja korvattavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaill (pdf 533 kt)

Kotona asuminen

Towards ethical and sustainable technology-supported ageing at home in Finland – KATI programme (pdf 659 kt)

Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli)

Keskusteleva sote-tekoäly

Keskustelevan tekoälyn rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf 1,22 Mt)
Keskusteleva tekoäly sotessa - tiivistelmä (pdf 265 kt)
Link to summary on Conversational Artificial Intelligence (PDF, 297 kB)  

Tekoäly analytiikassa

Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportti (pdf 758 kt)

Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa -raportti (pdf 1,3 Mt)

Toisiolain vaikutukset tutkimukseen ja data-analytiikan sovelluksiin

Osaamisen kehittäminen

Raportti: Tekoäly ja robotiikka hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysaloilla ammattikorkeakouluissa (490 kt)

Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikon kehittämiseksi (THL)

Tulokset Hyteairo-kyselyyn: “Ilmianna hyvinvointiteknologian vaikutusraportti" (pdf 1,47 Mt)

Kansainvälinen yhteistyö 

Katsaus: Hyteairolla maailmalle – kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet, kansainvälisiä hubeja ja rahoitusmahdollisuuksia (pdf 359 kt)

JPI (More Years; Better Lives) julkaisi 12/2020 raportin yhteisen käsityksen luomiseksi ikäteknologian mahdollisuuksista tällä hetkellä eri puolilla Eurooppaa. Raportissa listataan mm. 11 ikäteknologiaoivallusta Suomesta (luku 5), minkä lisäksi viisi muuta maata Euroopasta on listannut omat ratkaisunsa samoihin haasteisiin. Hyteairo ja THL osallistuivat raportin kirjoittamiseen yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

Linkki raportin sivuille Ageing and technologies - Creating a vision of care in times of digitization

JPI (More Years; Better Lives) julkaisi 6/2021 21-sivuisen tiivistelmän jatkona yllä olevalle raportille. Julkaisuissa luodaan visiota ikääntyvän yhteiskunnan tukemiseen digitalisaation avulla ja annetaan suosituksia päättäjille.

Linkki 21-sivuiseen julkaisuun Ageing and technologies. Creating a vision of care in times of digitisation. A paper for policymakers

Katkeamaton lääkehoitoprosessi

Tämä hyödyntämiskohde on siirtynyt pois Hyteairo-ohjelmalta HUS:lle. Katkeamaton lääkehoito: Työryhmämuistio toimintamalleista sairaalassa 

Toteutus

Hyteairo-verkosto oli kaikkien organisaatioiden ja henkilöiden avoin yhteisö. 

Verkoston ja ohjelman työtä koordinoi hyteairoHUB. Toimintaa ohjasi hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen keskeisten rahoittajien rahoittajien ja kehittäjien neuvonantajaryhmä (NERO).

 Hyteairo NERO STM:n sivuilla

Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi hyteairoHUBin ja neuvonantajaryhmän toiminnasta.

Yhteistyökumppanit 

 • Airo Island ry
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Business Finland
 • DigiFinland Oy
 • Healthtech Finland ry
 • Kansaneläkelaitos
 • Kuntaliitto
 • Kuntaliitto / Helsingin Kaupunki
 • Kuntaliitto / Eksote
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
 • Suomen Akatemia
 • Suomen itsenäisyyden rahasto
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Tehy ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Työterveyslaitos
 • Valtiovarainministeriö
 • Valtion kehitysyhtiö Vake
 • VTT
 • Yliopistosairaalat (Hyks, Kys, Oys, Tays, Tyks)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Katja Pulli
Erikoissuunnittelija
Hyteairo-ohjelma, KATI-ohjelma
puh. 029 524 7663
sähköposti: [email protected]