Riskfaktorer, förlopp och prognos för tidig psykos

Projektperiod:

1.8.2010–31.12.2031

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Studie om faktorer som bidrar till att en första psykos bryter ut och faktorer som påverkar sjukdomsförloppet och prognosen.

Mål

I projektet undersöks biologiska indikatorer genom vilka förloppet och prognosen kan förutses vid en första psykos. Dessutom undersöks vårdkedjan vid första psykos, metoder för bedömning av psykos och kliniska särdrag som påverkar prognosen, framför allt sjukdomsinsikten.

Genomförande

Projektet genomförs i samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Målet är att under två års tid undersöka 80 patienter med första psykos. Patienterna följs upp under ett år. Dessutom samlas ett material in på 80 kontrollpersoner.

Samarbetspartner

  • Institutet för hälsa och välfärd
  • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
  • VTT (Statens tekniska forskningscentral)
  • Aalto-universitetet

Finansiering

Juselius stiftelse, dessutom har finansiering sökts bland annat av Finlands Akademi.

Kontaktinformation

Jaana Suvisaari
forskningsprofessor, enheten för psykisk hälsa
tfn 029 524 8539
E-post: [email protected]