Stress, utveckling och psykisk hälsa (TAM-projektet)

Projektperiod:

1.1.1983–

Organisationsenhet:

Enheten för jämlikhet

På andra webbplatser:

Mor och dotter.

 

En årskull Tammerforselever har undersökts genom en uppföljningsstudie i åldern 16, 22, 32 och 42 år.

Mål

Undersökningen går ut på att utreda sambandet mellan psykisk hälsa och välbefinnande och de riskfaktorer som är kopplade till familjebakgrunden, ungdomsåren, utvecklingen till vuxen och den vuxna åldern. Dessutom undersöks faktorer som främjar psykisk hälsa i den ungas utveckling och livsprocess.

Genomförande

Undersökningen inleddes år 1983 och målgruppen bestod av de finskspråkiga eleverna i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen i Tammerfors våren 1983. Materialet samlades in i form av en klassenkät (n = 2194; 97,6 %). Undersökningen fortsatte som en postenkät år 1989, 1999, 2009 och 2019.

Samarbetspartner

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Tammerfors universitet.

Finansiering

Olika stiftelser och forskarskolor t ex Finlands Akademi, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Yrjö Jahnsson stiftelse.

Kontaktinformation

Olli Kiviruusu
forskningschef
tfn 029 524 8323

Noora Berg
specialforskare
tfn 029 524 8519

Jenna Grundström
forskare
tfn 029 524 7742

E-post: [email protected]