Forskningsformulär

Frågeformulären som bifogats som bilagor är inte i ett tillgängligt format. Om du behöver en version i tillgängligt format ska du kontakta tervesuomi(at)thl.fi.

Innehållet i blanketterna i frågedelen

Frågeformulären består av en grunddel och ett eventuellt avsnitt med tilläggsfrågor.

Respondenterna delas in i tre åldersklasser: 20–54-åringar, 55–74-åringar och personer över 75 år. Enkäten kan fyllas i på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska.

Basformulären med tillägsfrågor om framtiden

Basformulären med tillägsfrågor om arbetslivet

Basformuläret

Innehållet i blanketterna i hälsoundersökningen

Frågeformulär för fortsatta undersökningar efter hälsoundersökningen

Munhälsa