Undersökningen Hälsosamma Finland

Man tittar på solnedgången.

 

Projektperiod:

1.1.2022–

Organisationsenhet:

Folkhälsa

På andra webbplatser:

Undersökningen Hälsosamma Finland producerar aktuell information om hälsa, välfärd och service för vuxna bosatta i Finland samt om förändringarna i dessa, och den framtida utvecklingen. Med undersökningen utreds också coronaepidemins långsiktiga konsekvenser för befolkningens hälsa och välfärd och en lägesbild av välfärdsområdena skapas.

I befolkningsundersökningsserie Hälsosamma Finland ingår också undersökningen MoniSuomi. Med hjälp av den information som fås i undersökningen MoniSuomi kan jämlikheten för befolkningen med utländsk bakgrund i Finland främjas.
Läs mer om undersökningen MoniSuomi.