Kontaktuppgifter

Redaktionen för webbplatsen invandring och kulturell mångfald 

Mari Isomäki
planerare
tfn 029 524 8299
e-post: [email protected]

Saida Mäki-Penttilä
specialplanerare
tfn 029 524 2468
e-post: [email protected]

Avdelningar och enheter som anknyter till temat invandring och kulturell mångfald

Ge respons på webbplatsen

Vi efterlyser respons, idéer, frågor och utvecklingsförslag från användarna.

Ge respons på webbplatsen