Integration och delaktighet

Delaktighet och att vara delaktig innebär att var och en har rätt till hälsa, utbildning, arbete, utkomst, bostad och sociala relationer. Alla ska ha möjlighet att delta och påverka ärenden som rör dem själva och samhällsutvecklingen.

  • Målet med integrationen är att invandraren ska uppleva att han eller hon är en fullvärdig samhällsmedborgare, som i det nya landet har behövliga kunskaper och färdigheter.
  • Med integration avses myndighetsåtgärder metoder genom vilka individens integration samt välbefinnande, hälsa, utbildning och sysselsättning främjas.

Hälsa och välbefinnande är viktiga faktorer i integrationsprocessen. En lyckad integration och känslan av att vara delaktig motverkar marginalisering samt minskar skillnaderna i välbefinnande och hälsa.

Människor som flyttar till Finland på grund av äktenskap, familj eller arbete lämnas lätt utanför integrationsservicen. Till exempel 2014 hade endast mindre än hälften av arbetsinvandrarna deltagit i språkkurser.

Effektiverat stöd och vägledning behövs också efter integrationsskedet.

Läs mer om delaktighet och integration för invandrare (obs. sidorna uppdateras)