Aktuellt

Aktuella evenemang och publikationer i anslutning till jämställdhet.

Publikationer

Alasaari, Nea & Sundell, Sara (2021) Ändra föreställningar och bryt traditioner! Kön och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden. TemaNord 2021:536.

Hart, Linda & Kovalainen, Anne & Holli, Anne Maria (2009) Gender and power in politics and business in Finland. Teoksessa Niskanen, Kirsti & Nyberg Anita (toim.) Kön och makt i Norden: Del I: landsrapporter (TemaNord; vol. 569). Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 65–126.

Insatser för att stärka välfärden under och efter coronakrisen. Statsrådets publikationer 2020:25.

Jämställdhetsbarometer 2012. Publikationer 2013:6. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Jämställdhetslagen 2015. Broschyrer 2015. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 (pdf 4 MB). Jämställdhetspublikationer 2022:2.

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (pdf 5,62 MB). Jämställdhetspublikationer 2018:5.

Jämställdhetsplanering på arbetsplatserna. Varför, vad och hur? Broschyrer 2005. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. 

Koivunen Tuija (2015) Jämställdhet vid rekrytering av personer till företagens högsta ledning. SammandragPublikationer 2015:5. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Kvinnor, fred och säkerhet: Finlands nationella handlingsplan 2023−2027. Utrikesministeriets publikationer 2023:14

Könsglasögonen i bruk. Handbok för ministeriernas jämställdhetsarbete. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:9. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Mansfrågor inom jämställdhetspolitiken – Arbetsgruppens slutrapport. Rapporter och promemorior 2014:36 Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Pietiläinen, Marjut & Keski-Petäjä, Miina & Katainen, Antti (2015) Kvinnors och mäns representation inom företagens högsta ledning. Sammandrag. Publikationer 2015:3. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

På väg mot rättvis lön. Likalönsprogrammet. Broschyrer 2013. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram 2016–2019. Publikationer 2016:4. Social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram 2012–2015 - Slutrapport. Rapporter och promemorior 2015:2. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram 2012–2015. Publikationer 2012:10. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Siukola, Reetta (2015) Hur ingriper jag mot våld i nära relationer? Mentalvårds- och missbruksarbetet som exempel. Handbok 2015_37. Helsingfors: THL.

Soronen, Sonja (Redaktion) (2018) #ViTigerInte - Vad är hatretorik och hur hör den samman med kön? Muu: 2018_325. THL.

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse (2021). Statsrådets publikationer 2021:93.

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken (Publikationsarkivet Valto). Statsrådets publikationer 2022:50.

Statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män. Publikationer 2010:9. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. 

Teräsaho, Mia & Kupiainen, Mari (2015) Jämställd karriärutveckling för chefer - Resultaten av TASURI-projektet. Publikationer 2015:15. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Verksamhetsplan för att förebygga omskärelse av flickor och kvinnor 2012-2016 (FGM). Publikationer 2012:13. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. 

Vi främjar jämställdhet. Broschyrer 2016. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.