Främjande av jämställdhet

Människor på arbetsplatsen.

I Finland hör främjandet av jämställdhet till statens och kommunernas uppgifter. Under de senaste decennierna har Finlands regeringar förbundit sig att främja jämställdhet i alla sina beslut. Jämställdhet främjas genom en dubbelstrategi som omfattar både särskilda åtgärder för att eliminera hinder för jämställdheten och en integrering av könsperspektivet i alla beslut.