Prislista

Giltig från 24.9.2018

Kopior av det material som förvaras vid Institutet för hälsa och välfärd kan fås mot avgift. Kopior och avskrifter kan också beställas per telefon, e-post eller brev, om beställaren har tillräckliga identifikationsuppgifter. Alla priser inkluderar moms.

Kopior som ges med stöd av offentlighetslagen

Papperskopia som tas direkt av en handling genom kopiering (kopieringsmaskin eller multifunktionsenhet) i utskriftsstorlek A4–A3. Kopiering genom självbetjäning i arkivets eller registratorskontorets lokaler:

  • A4 (svartvit) 0,20 €/sida.
  • A3 (svartvit) 0,40 €/sida.

Kopiering som utförs av THL:s personal

  • 1–10 sidor (A4, svartvit): 10 €. Följande 10 sidor (A4, svartvit): 5 €.
  • 1–10 sidor (A3, svartvit): 20 €. Följande 10 sidor (A3, svartvit): 10 €.

För postförsändelser debiteras minst 10 €.

Forskarservice

När omfattande volymer av handlingar tas fram för forskare för att användas i institutets lokaler (inbegriper lokalisering, hämtning och leverans av handlingar och forskarservice, dvs. rådgivning, konsultation och användning av lokaler) debiteras 100 €/timme. Minimidebiteringen är ½ timme. 

Registratorskontorets kontaktinformation

Telefon: 029 524 6110
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
E-post: kirjaamo(snabel-a)thl.fi
På vardagar klockan 8.00 - 16.15

Du kan skicka ett krypterat meddelande till oss som ett säkert meddelande eller alternativt använda Suomi.fi-meddelanden. Användningen av Suomi.fi-meddelanden förutsätter stark autentisering.

  • Gå till Säkerhet post
  • Ange din egen e-postadress till vilken du kommer att få en länk.
  • Klicka på länken i din e-post och skriv till mottagarens adress kirjaamo(snabel-a)thl.fi.
  • OBS! Meddelandet överförs säkert endast via en länk, inte med en direkt e-postadress. Meddelandets titel blir okrypterad så skicka inte känslig information i rubriken. 

Gå till Suomi.fi-meddelanden
Anvisningar för användningen av Suomi.fi-meddelanden

Registratorskontorets fax: 029 524 6111
Rättspsykiatri fax: 029 524 7155

Arkivets kontaktinformation

Telefon: 029 524 6112
Fax: 029 524 6111
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
E-post: arkisto(snabel-a)thl.fi