Anna-Kaisa Tuovinen

Virkanimike: erityisasiantuntija
Puh: 029 524 7343
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • sosiaalioikeus, terveysoikeus, hallinto-oikeus
 • sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet
 • sosiaaliturvajärjestelmä

Päätehtävät

 • oikeustieteellinen tutkimus (sosiaalioikeus)

 • sosiaaliturvauudistuksen tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

 • pandemianhallinnan menetelmien vertailu

Koulutus

 • 2011, oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto
 • 2011, oikeusnotaari, Helsingin yliopisto

Käynnissä olevat projektit

2022–2024, Welgo: kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä

Päättyneitä projekteja

2021–2023, Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (SOPU-hanke, VN TEAS)

Julkaisuja  

 • Hiilamo, H. & Kivipelto, M. & Moisio, P. & Mukkila, S. & Nykänen, E. & Ollonqvist, J. & Peltoniemi, J. & Saikku, P. & Tervola, J. & Tuovinen, A-K & Virrankari, L. (2023) Hallitusohjelman mukaisten sosiaaliturvan leikkausten vaikutukset vuoteen 2027. THL Työpaperi 45/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2023.
 • Peltoniemi, J. & Hiilamo, H. & Moisio, P. & Mukkila, S. & Nykänen, E. & Ollonqvist, J. & Saikkonen, P. & Saikku, P. & Tervola, J. & Tuovinen, A-K (2023) Yhden perusturvaetuuden toteuttamisen vaihtoehdot. Tutkimuksesta tiiviisti 19/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2023.
 • Kotkas, T. & Tuovinen, A-K & Nykänen, E. & Kalliomaa-Puha, L. (2023) Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:12. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2023.
 • Sihvonen, E. & Nurminen, T. & Tuovinen, A-K (2023) Toimeentuloturvalainsäädännön olettamat ja yksilöiden oikeuksien toteutuminen. Yhteiskuntapolitiikka 88 (2023):1, 62–69.