Maili Malin

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: +358 29 524 8283
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • hyvinvointi- ja terveyserot
 • lastensuojelu
 • maahanmuuttajat, naiset, lapset ja nuoret

Päätehtävät

 • Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi -hanke
 • Lastensuojelun laaja-alaiset hyvinvointivaikutukset tapaustutkimus

Koulutus

 • 2006 valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto
 • 2011 sosiologian dosentti, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2023 – , erikoistutkija Hyvinvointitaloushanke lastensuojelututkimus, THL
 • 2015 – 2022 erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti ja LAMPE-tutkimuskonsortio Cage pohjoismainen vertailututkimus pakolaistaustaisten koulutuksesta, työmarkkina-asemasta ja mielenterveydestä; lastensuojelun asiantuntijuuden kehittämishanke ja rekisteritutkimus sijoitetuista ulkomaalaistaustaisista lapsista ja nuorista 1991-2015
 • 2013 - 2015 vieraileva tutkija, Terveysosasto, Mielenterveysyksikkö, THL ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi koulussa

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • espanja (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

 • 2023-2025 Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi -hankkeen lastensuojelututkimuksen toteutus
 • 2021-2022 Sijoitettuna olleiden ulkomaalaistaustaisten koulutus ja työasema nuorina aikuisina
 • 2021-2022 Sijoitettuna olleiden ulkomaalaistaustaisten yhteisasiakkuus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa 1996-2015

Päättyneitä projekteja

 • 2015-2020 erikoistutkijana Coming of age in excile (CAGE) - health and socioeconomic inequities of young Refugees in the Nordic Welfare Societies.  Aikuiseksi kasvaminen maanpaossa - nuorten pakolaisten terveys- ja  sosioekonomiset erot Pohjoismaisissa hyvinvointi-yhteiskunnissa. Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi. 
 • 2021-2023 erikoistutkijana LAMPE Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä. Ulkomaalaistaustaisten sijoitettuna olleiden rekisteritutkimus koulutuksesta, työmarkkina-asemasta ja mielenterveydestä
 • 2012-2013 tutkijana EU-tutkimushanke Refinement rahoitusjärjestelmien yhteys mielenterveyspalveluiden laatuun  

Julkaisuja 

Väitöskirja

Malin Maili (2006) Biovalta, toiseus ja naisten toimijuus hedelmöityshoidossa. Stakes, Tutkimuksia 156, Helsinki. (väitöskirja, thesis) (Biopower, otherness and women’s agency in assisted reproductive technologies)

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

 • Malin M. (2020) Chapter 10 Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Finnish Citizens Abroad. Kirjassa J.-M. Lafleur, D. Vintila (eds.), Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2), IMISCOE Research Series,
 • Malin M. (2018) Monikulttuurinen työelämä. Kirjassa Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen, Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Duodecim. 
 • Malin M, Kinnunen JK, Rimpelä A. (2015). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden elinolot, hyvinvointi ja koulumenestys (pdf 1213kt). Kirjassa Mari-Pauliina Vainikainen ja Arja Rimpelä (toim.) Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos Tutkimuksia No 363, Helsinki  
 • Malin M, Anis M. (2013) Maahanmuuttajat hyvinvointivaltiossa. Kirjassa Martikainen T, Säävälä M, Saukkonen P. (toim). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Monografiat

Dunlavy A, Jamil de Montgomery C, Lorentzen T, Malin M, Hjern A. (2020) Equity in Education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries. CAGE project report 1. 

Konferenssiesitelmät

 • Malin M, Dunvaly A, Jamil de Montgomery C, Lorentzen T. (2019) Educational paths of migrant origin youth in Nordic. Migration Conference 2019, 17.6-20.6.2019 Bari Italia.
 • Malin M, Dunvaly A, Jamil de Montgomery C, Lorentzen T. (2019) Suomen maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolut – Pohjoismaista vertailua. Sosiologipäivät 2019, 28.3-29.3.2019 Turku.
 • Maili Malin  ja Merja Anis (2019) Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lastensuojelun sijoitukset ja huostaanotot 1990-2015. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Rovaniemen yliopisto 9.5-10.5.2019
 • Lyytinen E & Malin M. (2017) Success stories of labour market integration by youth with a refugee background in Finland. Oral presentation in IMISCOE, Rotterdam, 28.6.2017
 • Malin M. (2016) Experiences of violence among Kurdish and Somali youth in capital city area in Finland. Oral presentation in EUPHA’s 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health 23.6-25.6.2016 Oslo
 • Malin M, Grönlund N, Wahlbeck K. (2013) Mental health policy and the mental health care system in the southern Finland. Oral presentation. Eleventh Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry, MENTAL HEALTH POLICY, ECONOMICS AND HEALTH CARE REFORMS Venice Scuola Grande di San Giovanni Evangelista March 22-24, 2013
 • Wahlbeck K & Malin M. (2013) Mental Health Services Mapping and Comparison in a European Context -the Example of Finland. Oral presentation. World Psychiatric Association WPA REGIONAL CONGRESS: Innovation & Excellence - Primary Care, Mental Health & Public Health Integration: The Catalytic Role of Information and Communication Technology (ICT) Bukarest 10.4.-13.4.2013
 • Malin M, Raisamo S, Rimpelä A, Lindfors P ym. (2012) Maahanmuuttajanuorten terveys ja hyvinvointi. Sosiaalilääketieteen päivät marraskuu Helsinki.
 • Raisamo S, Malin M, Lindfors P, Kinnunen J, Tiirikainen M, Pere L, Rimpelä A. (2011). Multilingual web survey for collecting health data from linguistically diverse adolescents. Poster presentation in the EUPHA meeting in Copenhagen. 
 • Malin M (2011) Gender differences in health and wellbeing of ethnic minority minors. Costhome monthly meeting in Lisbon 24.3-25.3.2011. (Theme: health of migrant and ethnic minority women and girls; Costhome=Health and social care for migrants and ethnic minorities in Europe)

Kansainvälinen osallistuminen

 • Suomen tutkijaedustaja EU:n Cost-hanke 2011- 2015 ADAPT:Adapting European health systems to diversity.  Kuukausittaiset kokoukset. Terveyspoliittisten indikaattorien suunnittelu ja toteutus MIPEX integraation indeksiin yhdessä Minna Säävälän kanssa. Mipex Integration Policy Index . MIPEX HEALTH POLICY INDICATORS (v. 11a) Finland. 
 • Suomen maaraportin tekeminen Minna Säävälän kanssa ja osallistuminen EU:n Cost-hanke 2011- 2016 ADAPT:Adapting European health systems to diversity.  Kuukausittaiset kokoukset. Terveyspoliittisten indikaattorien suunnittelu ja toteutus MIPEX integraation indeksiin. Mipex Integration Policy Index . MIPEX HEALTH POLICY INDICATORS (v. 11a) Finland. 
 • EU:n Cost- hanke HOME 2007-2011 Health and Social services for migrant and ethnic minorities in Europe, johtaja prof  emer David Ingleby. Kuukausittaiset verkostoistumiskokoukset eurooppalaisten maahanmuuttajiin liittyvien tutkijoiden kanssa.
 • 2009 Suomen maaraportin tekeminen paperittomien siirtolaisten terveysoikeuksista NowHereland- hankkeelle. Health Care in NowHereland - Improving Services for Undocumented Migrants in the EU" were co-funded by the European Commission, DG SANCO through the Public Health Executive Agency; the Austrian Federal Ministry for Science and Research; the Fund for a Healthy Austria.