Eeva Nykänen

tiimipäällikkö Eeva Nykanen

Nimi: Eeva Nykänen
Virkanimike: Tiimipäällikkö, Johtava asiantuntija,
Puh: 029 524 7901
Sähköposti: eeva.r.nykanen(at)thl.fi

Asiantuntemus

 • Sosiaaliturvaan liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • Sosiaalioikeus
 • Ihmis- ja perusoikeudet
 • Ulkomaalaisoikeus

Päätehtävät

 • Sosiaaliturvauudistus
 • Sosiaaliturvan (etuus- ja palvelujärjestelmä) juridiikkaan liittyvät asiantuntijatehtävät
 • Sosiaalioikeudellinen tutkimus
 • Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan varapuheenjohtajuus

Koulutus

 • 2011 Oikeustieteen tohtori, TY
 • 1998 Oikeustieteen kandidaatti, TY
 • 1996 Master in Sociology of Law, Oñati International Institute for the Sociology of Law

Työkokemus

 • Professori, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos
 • Yksikönpäällikkö, Reformit-yksikkö, THL
 • Ylitarkastaja vs. Valvira
 • Tutkimus- ja opetustehtäviä, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
 • Oikeusasiamiehen sihteeri vs., Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • Ylitarkastaja vs., Sisäasiainministeriö 
 • Vieraileva tutkija, Refugee Studies Centre, University of Oxford
 • Vieraileva tutkija, Centre for Migration Law, Radboud University Nijmegen 

Edustukset

 • Sosiaaliturvakomitean hallintojaoston varapuheenjohtaja
 • Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän jäsen
 • Oikeusalan EU-rahoitusohjelmien seurantaryhmän jäsen 

Julkaisuja

 • Nykänen E. Työterveyshuollon lakiperusta ja lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut Näkökulmia suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän oikeudenmukaisuuteen. Päivikki Koponen and Liina-Kaisa Tynkkynen (eds.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 8/2023.  Pp. 20-24.
 • Nykänen E, Laatikainen T. Oikeus riittäviin terveydenhuollon palveluihin – ja miten riittävyyttä voidaan mitata. Hyvinvointioikeus – kirjoituksia oikeudesta ja hyvinvoinnista. Virve Toivonen, Anna Mäki-petäjä-Leinonen and Eeva Nykänen (eds.): Kauppakamari. 2022. Pp. 338-365.
 • Nykänen E, Kalliomaa-Puha L, Saikkonen P. Toimeentulotuen siirto Kelaan – kohti muodollista yhdenvertaisuutta? Oikeus 3/2020. 
 • Nykänen E. Yksityiset palveluntuottajat julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina. Lakimies 3-4/2020.
 • Nykänen E. Ulkomaalaisten oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ulkomaalaisoikeus. Heikki Kallio, Toomas Kotkas and Jaana Palander (eds.). Alma talent. 2018. P. 587-616.
 • Kuusio H, Nykänen E, Keskimäki I. Paperittomien oikeudet terveyspalveluihin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 3/2017.
 • Nykänen E. (2014): Pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja. Timo Koivurova and Elina Pirjatanniemi (toim). Tietosanoma.
 • Keskimäki I, Nykänen E, Kuusio H. Paperittomien terveyspalvelut Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 11/2014.
 • Nykänen E. (2013): Maahanmuuttajat sosiaalisten oikeuksien subjekteina. Teoksessa Muuttuva sosiaalioikeus. Sakari Hänninen et. al. (toim.). Suomalainen lakimiesyhdistys.
 • Nykänen E. (2012): Fragmented State Power and Forced Migration – A Study on Non-State Actors in Refugee Law. Martinus Nijhoff Publishers.