Minna Kivipelto

Minna Kivipellon henkilökuva.

Virkanimike: Johtava tutkija
Puh: +358 29 524 7760
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Sosiaalipalvelut hyvinvointialueilla
 • Sosiaalityö, sosiaalipalvelut ja toimeentulotuki
 • Sosiaalityön vaikuttavuus
 • Mielenterveyteen, talouteen ja asumiseen liittyvä huono-osaisuus

Päätehtävät

 • Sosiaalityö ja sosiaalipalvelut sote-integraatiossa
 • Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö
 • Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi
 • Sosiaalityön, palvelujen ja etuuksien väliset yhteydet

Koulutus

 • Dosentti, sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus; Turun yliopisto ja ja Itä-Suomen yliopisto,  sosiaalityön vaikuttavuustutkimus
 • YTT, sosiaalityö, Tampereen yliopisto
 • Opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Kasvatus- ja perheneuvolan erikoistumiskoulutus, Oulu

Työkokemus

 • THL, tutkimuspäällikkö, 2010–
 • Yliopettaja, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 1999–2010
 • Stakes, tutkija, 2000

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • ruotsi (hyvä)
 • englanti (erinomainen)

Käynnissä olevat projektit

Päättyneitä projekteja

Edustukset

Julkaisuja 

Väitöskirja

 • Kivipelto, Minna (2006) Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia.

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

 • Kivipelto, Minna & Iivonen, Saija (2023) Aikuissosiaalityön asiakkaiden etuus- ja palvelutarpeisiin vastaamista tukevat ja vaikeuttavat mekanismit COVID-19-pandemian aikana. Teoksessa Raitakari, Suvi & Harrikari, Timo & Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna  (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. SoPhi 151. Jyväskylän yliopisto, 118–151.
 • Kivipelto, Minna & Koponen, Erja (2021) Osallistavan sosiaaliturvan mallin vaikuttavuus. Teoksessa: Matthies, Aila-Leena & Svenlin, Anu-Riina & Turtiainen, Kati (toim.) Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö, vaikuttavuus. Gaudeamus.
 • Kivipelto, Minna & Karjalainen, Pekka & Moisio, Pasi & Liukko, Eeva, Karjalainen, Jouko (2020) Sosiaalityön uusi asento ja odotukset Kela-siirron jälkeen. Teoksessa: Tuija Korpela, Hanna-Mari Heinonen, Markku Laatu, Simo Raittila ja Minna Ylikännö (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, 456–480.
 • Kivipelto, Minna & Jokela, Merita & Blomgren, Sanna & Perlinski, Marek (2019) Social sustainability and the organization of social work from the perspective of Finnish adult social work practitioners. Teoksessa: Sakari Hänninen, Kirsi-Marja Lehtelä and Paula Saikkonen (eds.) The Relational Nordic Welfare State - Between Utopia and Ideology, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 184–201.
 • Kivipelto, Minna (2018) Sosiaalityön asiantuntijuus suhteisiin paikantuvana mikropolitiikkana. Teoksessa: Juvonen, Tarja & Lindh, Jari & Pohjola, Anneli & Romakkaniemi, Marjo (toim.)  Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus. Kuopio: UniPress, 18–38.
 • Kivipelto, Minna (2016) Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus. Teoksessa: Maritta Törrönen, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara & Minna Veistilä (toim.) (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 291–302.

Lehtiartikkelit

Oppikirjat

 • Tanner, Niina & Kivipelto, Minna (2022) AVAIN-mittarin käyttö aikuissosiaalityössä. Ohjaus 3/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Tanner, Niina & Kivipelto, Minna (2022) Användningen av AVAIN-indikatorn inom det sociala arbetet för vuxna. Handling 14/2022. Helsinki THL
 • Kivipelto, Minna (2022) Rakenteellisen sosiaalityön ulottuvuudet. Julkaisussa Eeva Liukko & Heidi Muurinen & Tuomo Kokkonen & Ville Santalahti (toim) Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö. Raportti 1/2022. Helsinki THL, 13–19.
 • Kivipelto, Minna & Tanner, Niina (2022) AVAIN-mittari rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottajana. Julkaisussa Eeva Liukko & Heidi Muurinen & Tuomo Kokkonen & Ville Santalahti (toim.) Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö. Raportti 1/2022. Helsinki THL, 111–114.
 • Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Liukko, Eeva & Muurinen, Heidi (2021) Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö. Opas ammattilaisille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Monografiat

 • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna & Knop, Jade & Londén, Pia (2021) Sosiaalibarometri 2021. Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki.
 • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna & Koponen, Erja & Leemann, Lars & Londén, Pia & Saikku, Peppi (2020) Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.
 • Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Saikkonen, Paula & Saikku, Peppi (2016) Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Raportti 4/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Saikkonen, Paula & Blomgren, Sanna & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2015) Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? Tutkimusjulkaisu 89. Helsinki, Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Toimitetut teokset

 • Raitakari, Suvi & Harrikari, Timo & Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. SoPhi 151. Jyväskylän yliopisto.
 • Kivipelto, Minna (toim.) (2020) Osallistavaa aikuissosiaalityötä. Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset. Raportti 7/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Kivipelto, Minna & Blomgren, Sanna & Karjalainen, Pekka & Saikkonen, Paula (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Raportteja 8/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Kirja-arvostelut

Työraportit  

Lisätietoa verkossa